ROK S PROŽITKEM A EXPRESIVNÍ TERAPIÍ 2018

 

Po úspěšné sérii přednášek v rámci „Roku zdraví 2017“ v Městské knihovně Tišnov jsme se rozhodli pro lehkou návaznost a rádi bychom Vás v novém roce 2018 pozvali na setkání s prožitkovými aktivitami a expresivní terapií.

Expresivní terapie využívají různých uměleckých forem k sebevyjádření, uvolnění a prožitku, k sebepoznání a k postupnému navozování celkového zdraví, fyzické i psychické pohody.

Každá zkušenost je cenná, protože je použitelná v dalším životě. Silné zkušenosti vznikají na základě silných zážitků. Silný zážitek ale zase závisí na schopnosti prožívat. Nabídneme Vám cestu k uvědomění a uvolnění, abyste byli schopni během našich setkání prožívat. Zatímco prožitek žije pouze v přítomnosti, zážitek a zkušenost jsou živé stále.

V roce 2018 se můžete těšit na prožitky z oblastí arteterapie a artefiletiky, muzikoterapie, zahradní terapie, aromaterapie, imaginace, biblioterapie, harmonizace tibetskými mísami, canisterapie, dramaterapie či hlasový workshop.

ROK S PROŽITKEM A EXPRESIVNÍ TERAPIÍ 2018

IMAGINACE A JEJÍ VYUŽITÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

18.01.2018 17:00
Nenechte si ujít hned v lednu zajímavou nabídku prožitkové imaginace pod odborným vedením PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D., kterou otvíráme cyklus „Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018“. Prakticky každé slovo se v naší mysli spojuje s určitou představou (imaginací) vycházející z...