1. stupeň ZŠ

Neformální vzdělávání

Nabídka lekcí pro 1. stupeň ZŠ

Součástí jednotlivých besed je:

 • Práce s textem a knihou - kompetence k učení

 • Vyhledávání a hodnocení informací - kompetence k řešení problémů

 • Prezentace výsledků žákovské práce - kompetence komunikativní

 • Skupinová spolupráce na úkolu - kompetence sociální a personální

Díky tomu bude podporováno a rozvíjeno:

 • Kritické myšlení

 • Čtenářská gramotnost

 • Čtenářství dětí a mládeže

 • Informační gramotnost

 • Celoživotní učení

 • Kompetence občanská

 • Kompetence pracovní

Každá lekce trvá 60 až 90 minut, zakládá se na metodě E-U-R a aktivitách kritického myšlení.

Kontakt: Eva Velešíková
E-mail: eva.velesikova(zavináč)kulturatisnov.cz
Telefon: 530 334 018
Termín lekcí je potřeba vždy domluvit předem.


1. ročník

Poprvé v knihovně
Rádi bychom vás pozvali na první návštěvu knihovny. Děti se během besedy seznámí s knihovnou jako takovou a také si budeme povídat o tom, jak to v knihovně chodí. Budeme se bavit o knihách a čeká nás řada aktivit, které jsou spojené s knihou a s poznáváním písmen.

1.–3. ročník

Roční období – jaro
Jaro. Vše se probouzí po zimě. Začínají kvést květiny a stromy. K jaru se ale také váže řada pranostik a jeden velký svátek – Velikonoce. Víte, k čemu slouží pomlázka a řehtačky? Nebo proč jsou velikonoční dny spojeny s barvami? Během besedy se spolu o těchto tématech budeme bavit a propojovat je s různými aktivitami v duchu jara a Velikonoc.

Roční období – zima
Zima. Poslední roční období v roce, se kterým pojíme řadu svátků, především Vánoce. Budeme si povídat nejen o svátcích a tradicích, ale také o známém spisovateli a malíři Josefu Ladovi, který bývá spojován právě s českými Vánocemi a se zimním obdobím.

1.–5. ročník

Armstrong aneb Myšákova cesta na Měsíc
Výuková lekce je zaměřena na práci s knihou Armstrong – Dobrodružná cesta myšáka na Měsíc. Jak cestovat na Měsíc nebo jak samotný Měsíc vypadá? O tom všem si budeme číst. Díky úkolům se děti naučí pracovat ve skupinách, bude rozvíjeno kritické myšlení a také čtenářská gramotnost.

Lindbergh – Dobrodružství létajícího myšáka
Výuková lekce je zaměřena na práci s knihou Lindbergh – Dobrodružství létajícího myšáka. Jak se může malý myšák dostat do Ameriky? Jaký dopravní prostředek si k cestě vybere a jaké nástrahy ho na cestě do Ameriky potkají? O tom všem si budeme číst. Díky úkolům se děti naučí pracovat ve skupinách, bude rozvíjeno kritické myšlení a také čtenářská gramotnost.