1. stupeň ZŠ

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Níže najdete přehled již připravených vzdělávacích lekcí pro děti 1. stupně základních škol.

Pokud zde nenajdete to, co by Vám vyhovovalo, jsem schopna Vám připravit lekci informačního vzdělávání na jakékoliv téma (po předchozí domluvě). Všechny lekce se zakládají na metodě E-U-R a aktivitách kritického myšlení.

Každá lekce trvá 90-180 minut.

V kratším čase není možné lekce realizovat. Z důvodu správného prožitku a uvědomění si problematiky.

Jednotlivé lekce se zaměřují na na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

Součástí jednotlivých lekcí (besed) je

 • Práce s textem a knihou - kompetence k učení

 • Vyhledávání a hodnocení informací- kompetence k řešení problémů

 • Prezentace výsledků žákovské práce - kompetence komunikativní

 • Skupinová spolupráce na úkolu - kompetence sociální a personální

Díky tomu bude podporováno a rozvíjeno:

 • Kritické myšlení

 • Čtenářská gramotnost

 • Čtenářství dětí a mládeže

 • Informační gramotnost

 • Celoživotní učení

 • Kompetence občanská

 • Kompetence pracovní

Kontakt: Michala Hrbotická

email: michala.hrboticka(zavináč)kulturatisnov.cz

telefon: 530 334 017, 530 334 018

Termín akcí je třeba vždy předem domluvit