Akce oddělení pro dospělé

Městská knihovna Tišnov pravidelně pořádá různé akce. Tyto akce si získaly popularitu u široké veřejnosti. Níže naleznete popis těchto akcí.

Aktuálně pořádáné akce naleznete v Novinkách. Fotogalerii z již proběhlých akcí si můžete prohlédnout zde.

 

Pravidelně pořádané akce:

Salonky

Projekt "Salonky" byl spuštěn na podzim roku 2005 při příležitosti znovuotevření Městské knihovny Tišnov na ul. Brněnská. 

Hlavní myšlenka spočívala v zaměření se na podporu duševního rozvoje seniorů, což v Tišnově a blízkém okolí velmi chybělo. "Salonky" měly být příležitostí pro osamocené seniory, kteří hledali nové přátele, chtěli poznat nové prostředí, seznámit se novinkami v oblasti vědy, kultury a umění. Postupně se ale začaly přidávat menší či větší skupinky seniorů, kteří se znali z různých akcí např. ze Sokola, ze Svazu Zahrádkářů či brněnských turistů.

"Salonky" do dnešních dnů probíhají ve 14 denním cyklu po celou dobu školního roku. Začíná se vždy výletem koncem srpna, na který jsou zvaní jak senioři, tak i jejich děti či vnuci, což svým způsobem naplňuje i dnešní trend propojování generací. Členství není ničím podmíněno, přidat se mohou senioři podle měnících se pravidel na letácích, které informují o jednotlivých akcích.

 

Záběr "Salonků" je široký: od praktických dílen, přes besedy, přednášky až po exkurzce či celodenní výlety. Za dobu  existence projektu měli senioři možnost vyzkoušet si výrobu ručního papíru, vánočních ozdob z korálků, vyzkoušeli si enkaustiku, malbu na sklo a hedvábí, z pobytu v keramické dílně Veverka ve Veverské Bitýšce se naučili vyrábět různé dekorační nebo dárkové předměty. Velké oblibě se těší též výlety do Brna (brněnské podzemí, výstavy na hradě Špilberk, konektory,  exkurze po zajímavých místech Brna), výlety do muzeí, zámků, hradů po celém území Moravy.

"Salonky" stály též při vzniku dalších projektů pro seniory, což byly kurzy trénování paměti a Univerzita volného času. Knihovna díky "Salonkům" navázala spolupráci s organizacemi, např. s Lesy ČR, s UNICEFem, s Mateřským centrem Studánka nebo s Ekoporadnou Tišnov nebo i s jednotlivci z řad Tišnováků, kteří se zabývají zajímavými koníčky nebo pracují na luktrativních postech (lékaři, lékárníci, včelaři,...).

 

 

Trénování paměti

Trénování paměti patří v současné době k často citovanému tématu v oblasti stárnutí a stáří. V České republice funguje jako distributor a 

propagátor trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging se sídlem v

 Praze, jejímiž členkami jsou i dvě pracovnice Městské knihovny Tišnov, Martina Čížková a Dagmar Kopřivová. Obě knihovnice jsou trenérkami paměti III. stupně, což je opravňuje poskytovat trenérské služby nejen laikům ale i odborné veřejnosti. Od roku 2006 se v rámci knihovny pořádají pravidelné týdenní kurzy 

trénování paměti pro seniory. D. Kopřivová 

vede kurzy přímo v prostorách knihovny "Ach ta moje hlava“, Martina Čížková dochází do místního Domu s pečovatelskou službou s přednáškami pod souhrnným názvem „Trénování paměti nebolí“.

Obě trenérky se v kurzech věnují různým tématům (olympiáda, Česká republika, Evropská unie,...), na které aplikují vyzkoušené a léty prověřené metody, jak si udržet bystrou hlavu a také dobrou náladu. 

 

 

Besedy (cestopisné, s osobnostmi)

 

 

Univerzita volného času

 

Virtuální univerzita 3. věku

 
 

                                                                                         

Akce oddělení pro děti

Aktuální nabídku nejenom vzdělávacích akcí dětského oddělení naleznete zde. Fotogalerii z již proběhlích akcí naleznete zde
 

Pravidelně pořádané akce:

 

Knihy mého srdce

Originální a ojedinělý projekt probíhá od roku 2004 ve spolupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. Realizuje se vždy v měsíci listopadu s cílem představit dětem významné autory dětské literatury. V předchozích letech svým dílem nás inspirovali Astrid Lindgrenová (2004), Josef Lada (2005), Václav Čtvrtek (2006), Ondřej Sekora (2007), František Nepil (2008), Helena Zmatlíková (2009), Martina Drijverová (2010), Alena Ježková (2011) a Jiří Trnka (2012). Ve výročním roce (2013) jsme se vrátili k autorům: Heleně Zmatlíkové, Ondřeji Sekorovi, Františku Nepilovi, Martině Drijverové a Aleně Ježkové. 

Součástí projektu jsou besedy o životě a díle spisovatele, výtvarné a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a tématické žákovské výstavy. V dětském oddělení tradičně probíhají akce, do kterých se aktivně zapojují žáci 1.-5. tříd. Hravě vzdělávací program za desetileté období zpopularizoval žákům celou řadu knih a přinesl dobrý výsledek – děti vnímají kladně prostředí knihovny a často si ji spojují s nevšedním zážitkem.

 

 

Vítání prvňáčků 

Závěrem školního roku probíhá již tradiční akce, která je určená všem prvňáčkům ze ZŠ 28. října, ZŠ Smíškova a ZŠ v Předklášteří. Pro děti je připravený pěkný kulturní program, během kterého slavnostně přivítáme přihlášené děti mezi čtenáře knihovny. Akce probíhá za příznivého počasí v přilehlé zahradě a o sváteční náladu se nám téměř vždy postará Nedvědický pěvecký sbor Petry Glosr Cvrkalové. Cvrčci svým hereckým a pěveckým výkonem jak jinak než mile překvapí a hned prvními melodiemi malé návštěvníky uvedou do pohádkové nálady.

Na závěr společně s pohádkovými bytostmi předáme dětem první památný čtenářský deníček a popřejeme jim pěkné chvilky s knihou. Žáčci odchází s nevšedním zážitkem a navíc nově přihlášení i se čtenářským průkazem, který od nás dostávají na rok zdarma.

 

Noc s Andersenem

Městská knihovna Tišnov se zapojila do mezinárodního projektu k podpoře dětského čtenářství Noci s Andersenem. Akce probíhá pod záštitou Klubu dětských knihoven SKIP a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s dětmi prožít pohádkové dobrodružství.

I tišnovské děti každým rokem stráví nezapomenutelnou noc s Andersenem. Čtenáři ve věku 8 - 9 let musí nejprve splnit připravené úkoly. Program je odměnou pro nejaktivnější a pravidelné čtenáře knihovny.

 

Celé česko čte dětem

Dětské oddělení Měk Tišnov se zapojilo rovněž do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Jedná se o zcela ojedinělý projekt podporující vzdělanost národa a vazby v rodině.

V rámci kampaně pořádáme během roku ve spolupráci se školami a školními družinami společná čtení. Oblíbená jsou vánoční i velikonoční setkání se seniory a malá divadelní představení literárně dramatického kroužku ZUŠ v Tišnově. Další setkání probíhají v Týdnu knihoven a v Týdnu čtení dětem. Velký úspěch s nemalou účastí má mezi čtenáři společné čtení pořádané na závěr projektu Knihy mého srdce v měsíci listopadu.

Předčítání je rituál, který se stává pevným záchytným bodem v životě mladého člověka. Několik desítek minut čtení dětem denně je výletem do světa, kde nic není nemožné. Čteme-li dítěti pravidelně, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s předčítajícím – mámou nebo tátou.

Čtení je dobrodružství!

Čtení je radost!