Kamarádka knihovna

Nejlepší dětská knihovna je v Tišnově

Městská knihovna Tišnov získala 1. června 2007 cenu za nejlepší dětskou knihovnu v České republice a stala se nositelkou titulu „ Kamarádka knihovna“ za rok 2006. Toto ocenění se uděluje knihovnám, které věnují nejlepší péči dětským čtenářům.

Celostátní soutěž o nejlepší knihovnu pro děti na konci roku 2006 vyhlásil SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) a jeho Klub dětských knihoven. Celá akce probíhala pod záštitou Ministerstva kultury s odbornou garancí Národní knihovny v Praze, ve spolupráci s firmou 3M Česko. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 1. června v Zrcadlové kapli pražského Klementina, kde se sešli zástupci jedenácti knihoven, které postoupily do finále ze 104 celkově přihlášených knihoven. V napnuté atmosféře jsme čekali na vyhlášení vítězů. Šestičlenné porotě se rozhodovalo velmi těžko – konkurence byla obrovská a celá finálová jedenáctka patřila k republikové špičce. Závěrečná chvíle slavnostního ceremoniálu nám přinesla obrovský úspěch i slzy dojetí. Stanuli jsme na stupních vítězů vedle Městské knihovny Sedlčany a Městské knihovny Havířov. První místo a titul „Kamarádka knihovna“ s odměnou 30 tisíc korun jsme si odváželi domů.

V soutěži knihovny musely svoji práci i výsledky obhájit v mnoha směrech. Jedním z hlavních kritérií byla spokojenost dětí s knihovnou. Čtenáři, kteří svoji knihovnu znají nejlépe, mohli ovlivnit výsledky tím, že knihovně udělili vysvědčení. Známkou ohodnotili množství a kvalitu knížek, časopisů, počítačové vybavení, zda je knihovna hezká a i to, jak vstřícná je knihovnice.

Další soutěžní kritéria se zaměřila na statistické údaje – ty sledovaly procento registrovaných dětských čtenářů z celkového počtu obce, týdenní provozní dobu, dále počet výpůjček, obrat a přírůstek knihovního fondu apod. Stranou nezůstaly ani kolektivní akce, zajímavá byla také doplňková soutěžní kritéria jako např. spolupráce s institucemi, kvalita webových stránek i aktivity na podporu celé rodiny. V tomto směru mohla naše knihovna dětskému čtenáři nabídnout celou řadu projektů. Během roku 2006 proběhlo v dětské knihovně na 90 akcí, kterých se zúčastnilo na 2000 návštěvníků, zaregistrovali jsme 900 dětských čtenářů, což je 70% z celkového počtu dětí.

 

O naší dětské knihovně

Cílevědomou a důslednou výchovu rozvíjíme ve spolupráci se všemi základními školami nejen v Tišnově, ale i v nejbližším okolí. Žáci knihovnu pravidelně navštěvují, jsou pro ně připravované tematické i literární besedy a lekce informační výchovy. Velmi nám záleží na tom, abychom kontakt se čtenářem navázali co nejdříve, získali jeho důvěru, a pak ho dle jeho individuálních potřeb nadále rozvíjeli. Děti se samozřejmě zapojují do mnoha dalších akcí, ke kterým zveme zajímavé osobnosti, umělce či výtvarníky. Mnohé nasvědčuje tomu, že je u nás v knihovně velmi živo a že si svoje návštěvníky doslova hýčkáme. Nemalou zásluhu na úspěchu má také nová budova, zajímavě řešený interiér s atriovou zahradou, která tak dotváří harmonické prostředí pro jeho uživatele. Za toto skvělé zázemí se sluší poděkovat především našemu zřizovateli městu Tišnovu.

Ocenění si nesmírně vážíme a přejeme si, abychom nadále v rozvinuté spolupráci se školami a všemi dalšími plnili přání nejmenších čtenářů.

Podle členky odborné poroty MacBean a Zlaty Houškové se v průběhu soutěže potvrdilo, jak důležitou roli v životě dětí, ale i dospělých, hrají knihovny. Mnohé z nich už dávno nejsou pouze tradičními půjčovnami knížek. „Pořádají kulturní akce, výstavy, divadelní a hudební představení, tvořivé dílny, výlety, akce pro kluby maminek, některé vydávají vlastní knihy,“ uvedla Zlata Houšková. „Účastní se celostátních i mezinárodních projektů a podporují dobrý komunitní život obce.“

Slavnostní vyhlášení proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina 1. června 2007. Celé dopoledne slovem provázela tajemnice SKIP Zlata Houšková a dařilo se jí bavit jak přítomné děti, tak i dospělé.

Dětské oddělení v Tišnově je podle porotců vstřícné a prostorově preferované před částí knihovny pro dospělé. Nabízí zázemí pro malé děti i diskusní koutek pro větší, je zde registrováno 70 procent všech místních dětí.

Před vyhlášením vítězů byla nejdříve udělena trochu jiná ocenění. Herec Josef Abrahám a režisér Jan Jiráň byli pasovaní na rytíře krásného slova. Stali se jimi v zastoupení Abrahámovy manželky Libuše Šafránkové, která krásně namluvila na CD Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové.

 

Odkazy:

  • článek v Tišnovských novinách 12/2007

         - Kamarádka knihovna je v Tišnově, Zdeněk Melkes

        - Nejlepší dětská knihovna v České republice je nedaleko Brna, ČT24