Knihy mého srdce  

Originální a ojedinělý projekt probíhá již více než 10 let ve spolupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. První ročník se uskutečnil v roce 2004 a byl věnován švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové. Společně v duchu autorčiných myšlenek, „že nemáme nic lepšího než knihu a že je důležité

a nutné, abychom se naučili vytvářet fantazijní představy“, jsme sestavili pestrý program ve snaze podpořit dětské čtenářství. První ročník nás všechny příjemně překvapil dobrým výsledkem, který se projevil nárůstem nových čtenářů a hlavně kladným postojem ke knize. Rozhodli jsme se každoročně projekt opakovat, a to vždy v měsíci listopadu,

s cílem dětem představit i jiné významné autory dětské literatury. V dalších letech nás svým dílem inspirovali Josef Lada (2005), Václav Čtvrtek (2006), Ondřej Sekora (2007), František Nepil ( 2008), Helena Zmatlíková (2009), Martina Drijverová (2010), Alena Ježková (2011) a Jiří Trnka (2012).

Po vzoru prvního ročníku součástí projektu jsou besedy o životě a díle spisovatele, výtvarné a dra-matické lekce, soutěžní testy, společná čtení a tématické žákovské výstavy.

V dětském oddělení tradičně probíhají pro žáky 1.- 5. tříd akce, které rozvedou téma do hravé podoby. Učitelé z 1. stupně a školní družiny s nadšením zapojují žáky do nabídnutého programu, který nadále rozvíjejí ve škole. 

Vzdělávacím programem jsme za deseti -leté období zpopularizovali dětem celou řadu vynikajících spisovatelů a jejich knih. Stalo se samozřejmostí, že si žáci mezi sebou o nejednom příběhu povídali. Zajímavostí je i to, že každoročně se

v rámci projektu uskutečňuje kolem 25 akcí, do kterých se zapojuje na 600 dětí.

Ojedinělý projekt má své příznivce i z řad dobrovolníků – výtvarníci Milena Straková

a Libor Balák jsou velkým přínosem, připravují pro společné malovaní dětí velkoformátové obrázky v rámci žákovské výstavy a zaručují projektu profesionální výtvarnou podobu. Výtvarné činnosti si děti velmi oblíbily, umožnily jim totiž, aby se aktivně podílely na výzdobě, díky níž se knihovna každoročně proměňuje v pohádkové místo.

Další spolupráce probíhá s rodiči, se ZUŠ v Tišnově, se studenty z JAMU, Pedagogické a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Projekt má dobrou odezvu i mezi základnímu školami v Tiš-nově a okolí. V dalších měsících mohou v knihovně zhlédnout žákovskou výstavu a k vyb-ranému tématu pro ně pokračují besedy. Společnými silami jsme docílili toho, že každý ročník má skvělou a neopakovatelnou atmosféru. Díky cílené výchově si děti do své paměti uložily nejednu knihu

a nejednu myšlenku. S jistotou můžeme říci, že děti z Tišnova i v pozdějším věku vnímají velice kladně prostředí dětské knihovny a často si ji spojují s nevšedním zážitkem.

 

Minulé ročníky:

 

1. ročník 2004: Astrid Lindgrenová

2. ročník 2005:Josef Lada

3. ročník 2006: Václav Čtvrtek

4. ročník 2007: Astrid Lingrenová a Ondřej Sekora

5. ročník 2008: Helena Zmatlíková

6. ročník 2009: František Nepil a Ondřej Sekora

7. ročník2010: Martina Drijverová

8. ročník 2011: Alena Ježková a Václav Čtvrtek

9. ročník 2012: Jiří Trnka a Astrid Lingrenová

10. ročník 2013: průřez minulými témamaty

11. ročník 2014: Eduard Petiška

12. ročník 2015: Renáta Fučíková

13. ročník 2016: Zdeněk Svěrák

14. ročník 2017: Josef Lada

15. ročník 2018: Astrid Lindgrenová

16. ročník: Ondřej Sekora

                                                                                         

Knihy mého srdce 2019 - 16. ročník

Knihy mého srdce 2019 - 16. ročník - ONDŘEJ SEKORA

09.09.2019 10:51
  Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova představí v měsíci listopadu projekt na podporu dětského čtenářství Knihy mého srdce. Letošní 16. ročník věnujeme současným českým autorům Jiřímu Šanderovi, Markétě Vydrové, Zuzaně Pospíšilové a připomeneme si 120.  výročí narození...

BESEDA: Rok Ondřeje Sekory

01.10.2019 08:00
říjen–prosinec Beseda dětem představí jedinečného spisovatele a ilustrátora, jehož knihy se stejným zaujetím čtou nové a nové generace. Na besedu navazuje dílna Hrátky se zvířátky. Děti uvítají knížky plné pohádkových příběhů, které dětem přibližují řadu známých zvířátek. Seznámí...

Jiří Šandera – setkání se spisovatelem

18.10.2019 08:00
  18. 9. 2019 v 8:00, 9:15 a 10:30 Populární spisovatel žije v Milonicích v domku, za kterým se údajně nachází kouzelná zahrada. Pro své dvě děti začal psát pohádky inspirované životem rostlin v této zahradě. Od roku 2003 získal nespočet cen v literární soutěži Řehecká...
1 | 2 | 3 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2018 - 15. ročník

Knihy mého srdce s Astrid Lindgrenovou

02.11.2018 09:00
Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova představí v měsíci listopadu projekt na podporu dětského čtenářství Knihy mého srdce. Letošní 15. ročník věnujeme švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové. Originální projekt probíhající od roku 2004 má za cíl představit dětem významné autory dětské...

Astrid z Wimmerby – beseda

02.11.2018 09:00
2., 5., 7., 12., 14., 15. listopadu 2018 v 9.00   Povídání o životě a díle Astrid Lindgrenové, která právem může být považována za klasika dětské literatury. Tato pozoruhodná Švédka se během života těšila neuvěřitelné přízni čtenářů a získala za svoji tvorbu pro děti celou řadu ocenění....

Klára Smolíková – setkání se spisovatelkou

09.11.2018 08:00
9. listopadu 2018 v 8.00 a 10.00   Klára Smolíková – spisovatelka, scénáristka, lektorka a metodička má mnoho tváří. Působila na pozici vedoucího v Národním muzeu v Praze a Husitském muzeu v Táboře. Několik let pracovala na Pedagogické fakultě, kde vedla mediální výchovy a deset let učila...
1 | 2 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2017 - 14. ročník

VÝSTAVA: Galerie Skleněnka v Březině

22.11.2017 12:00
Alice Dostálová – majitelka galerie, připravila ke zhlédnutí vánoční výstavu, ve které můžeme obdivovat sklářské umění. Impozantní skleněné ozdoby, postavy, figurky, korále i betlémy se těší veliké oblibě a najdeme je celoročně na různých výstavách (letohrádek Mitrovských, Betlémská kaple). Vánoční...

ŽÁKOVSKÁ VÝSTAVA: Josef Lada mezi námi

01.11.2017 12:00
listopad 2017 – duben 2018  Výtvarné a literární práce dětí 1. a 2. stupně jsou odezvou na přecházející aktivity, ve kterých se  četlo, psalo, kreslilo, zpívalo a hrálo divadlo. Výstava bude zdobit dětské oddělení až do jarních měsíců a současně všem návštěvníkům připomínat rok...

BESEDA: Svět Josefa Lady

24.10.2017 08:00
Domov a česká krajina – to je Ladův svět, který navždy zůstane spojený s rodnými Hrusicemi, proto má také krajinku s bílým kostelíčkem namalovanou na svých exlibris. Kouzelné obrázky poznáme na první pohled, jsou naplněny hřejivou láskou k člověku a k domovu. Ožívá v nich malířovo...
<< 1 | 2 | 3 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2016 - 13. ročník

Knihy mého srdce 13. ročník - ZDENĚK SVĚRÁK

01.11.2016 08:00
Populární český humorista, dramatik, scénárista, textař a herec Zdeněk Svěrák vystudoval Vysokou školu pedagogickou obor český jazyk a literatura. Byl učitelem na Žatecku, redaktorem Československého rozhlasu a scénáristou ve filmovém studiu Barrandov. Neoddělitelným divadelním a filmovým partnerem...

„Vážený pane Svěráku“ – žákovská výstava

01.11.2016 12:00
listopad 2016 – březen 2017 Výtvarné a literární práce z 1. a 2. stupně ZŠ Smíškova jsou výsledkem předcházejících aktivit, během kterých žáci četli, psali, kreslili, zpívali a hráli divadlo. V dětském oddělení Měk Tišnov můžete zhlédnout očima dětí výstavu a také se seznámit, jaké jsou jejich...

Zdeněk Svěrák dětem – beseda

02.11.2016 09:00
  Beseda k 80. výročí Zdeňka Svěráka dětem přiblíží jeho život a dílo. Mezi kvality mnohostranného a výjimečného umělce patří smysl pro inteligentní humor, cit pro český jazyk, nadání pro vzdělání a mnoho dalšího. S nejmladšími čtenáři se zaměříme na pohádkovou i písňovou tvorbu, kterou...
1 | 2 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2015 - 12. ročník

KNIHY MÉHO SRDCE 2015 - Renáta Fučíková

02.11.2015 08:00
Městská knihovna Tišnov a ZŠ Smíškova představí v měsíci listopadu 2015 společný projekt na podporu dětského čtenářství Originální a ojedinělý projekt probíhá od roku 2004 ve spolupráci mezi Městskou knihovnou Tišnov a ZŠ Smíškova. Realizuje se vždy v měsíci listopadu s cílem...

Zamyšlení nad knihou – beseda pro žáky 4.-5. tříd

02.11.2015 08:30
2.11., 4.11., 5.11, 6.11. v 8.30       Cílem besedy je seznámení s knihami současných autorů. Zaměříme se na dílo Aleny Ježkové a Martiny Drijverové, jejich knihy patří mezi nejčtenější a dlouhodobě vyhledávané. Řada spisovatelů získala za svoji tvorbu nejednu...

Projdeme se pohádkou – výtvarná dílnička pro žáky 3.-4. tříd a školní družinu

02.11.2015 10:00
2.11., 4.11., 5.11, 6.11. v 10.00     3.11. 10.11. v 13.30 Společné malování dětí bude opět probíhat podle návrhů Libora Baláka. Výsledkem této aktivity bude pohádková mapa, která se stane předlohou pro soutěžní hry. 
1 | 2 | 3 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2014 - 11. ročník

ČLÁNEK Knihy mého srdce 2014

27.10.2014 08:00
Blíží se 11. ročník  projektu na podporu čtenářství, který probíhá každoročně v měsíci...

11. ročník - Eduard Petiška

03.11.2014 08:00
11. ročník projektu KMS Originální a ojedinělý projekt probíhá od roku 2004 ve spolupráci mezi...

Když se řekne Knihy mého srdce

03.11.2014 08:00
Vy si můžete představit předvánoční období, které můžete strávit s knihou.     Já si...
1 | 2 | 3 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2013 - 10. ročník

10. ROČNÍK - průřez tématy předešlých ročníků

01.11.2013 08:00
Blíží se 10. ročník projektu na podporu čtenářství, který probíhá každoročně v měsíci listopadu ve...

Slavnostní zahájení

01.11.2013 08:30
1. 11. 2013 8.30, 9.30 a 10.30 Slavnostní zahájení Nedvědický pěvecký sbor - Cvrčci odstartují 10....

Zázraky Martiny Drijverové – beseda pro žáky 5. tříd

04.11.2013 09:00
4. 11., 6. 11. 2013 9.00   Martina Drijverová právem získala za svoji tvorbu pro děti několik...
1 | 2 | 3 | 4 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2012 - 9. ročník Jiří Trnka

9. ROČNÍK - KMS s Jiřím Trnkou a Astrid Lindgrenovou

01.11.2012 08:00
Blíží se 9. ročník projektu na podporu čtenářství, který probíhá každoročně v měsíci listopadu ve...

Loutky a loutkové divadlo

05.11.2012 08:00
výstava od 5. 11.  Autorka Milada Kollárová sbírá hračky už 20 let. V současné době je...

Povídání o životě a díle Jiřího Trnky

06.11.2012 09:00
6. 11. - 16. 11. 2012 Autor byl malíř vypravěč, který byl spjat s českými tradicemi. Obrázkům...

Hrátky s loutkou - výtvarná dílnička pro školní družinu

07.11.2012 13:30
7.11. a 14.11. 13.30 Výtvarná dílnička byla připravena pro děti ze školní družiny. Vyráběli si...

Astrid z Wimmerby - povídání o životě a díle Astrid Lindgrenové

21.11.2012 10:00
21.11. 8.00, 10.00 Autorka se věnovala nejen psaní, ale i otázce svobody a práv dítěte. Během svého...
1 | 2 >>

                                                                                         

Knihy mého srdce 2011 - 8. ročník s Alenou Ježkovou a Václavem Čtvrtekm

Úvodní slova velmi dobře vystihují, jaký význam má pro dětského čtenáře kniha. S touto myšlenkou se rozběhl ,mezi Měk Tišnov a ZŠ Smíškova , originální projekt na podporu dětského čtenářství, kterému jsme dali název „Knihy mého srdce“.

První ročník se uskutečnil v roce 2004 a věnovali jsme ho knihám a životu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, která právem může být považována za největšího klasika dětské literatury. Spisovatelka často tvrdila, že svůj dětský svět vlastně nikdy neopustila, byl pro ni stále živý, a kdyby to bylo možné, zůstala by prý dítětem navždy. Snad právě proto se jí podařilo vcítit tak hluboko do dětské duše a porozumět jí. S touto pozoruhodnou Švédkou byl náš úkol rázem o mnoho snadnější a za chvíli byl na toto téma připravenv knihovně pestrý program.

Projekt Knihy mého srdce se rozbíhal v atmosféře vzájemné důvěry a brzy jsme se mohli těšit z toho, že získal oblibu nejen mezi pedagogy, knihovníky, ale také mezi dětmi. První ročník měl dobrou odezvu, což se projevilo nárůstem nových čtenářů a hlavně kladným postojem dětí ke knize. Proto jsme se rozhodli každoročně projekt opakovat, a to vždy v měsíci listopadu, s cílem představit i jiné skvělé a významné autory dětské literatury. V dalších letech jsme si připomněli kouzla a čáry Josefa Lady (2005), poezii velkého pohádkáře Václava Čtvrtka (2006), čarovný svět knih Ondřeje Sekory (2007), velkého vypravěče Františka Nepila (2008), líbezné ilustrace Heleny Zmatlíkové (2009) a současnou tvorbu Martiny Drijverové (2010).

Po vzoru prvního ročníku jsme zachovali hlavní linii, jejíž součástí jsou besedy o životě a díle spisovatele, výtvarné a dramatické lekce, soutěžní test a závěrečné společné čtení. Každý ročník jsme také prezentovali půlroční velkou žákovskou výstavou v knihovně.

Stalo se již pravidlem, že dětské oddělení připravuje pro žáky 1. - 5. tříd celou řadu akcí, které rozvedou téma do hravé podoby. K projektu aktivně přistupují všichni učitelé z 1. stupně základní školy i školní družiny a s nadšením zapojují žáky do nabídnutého programu. Není nezajímavé, že v průběhu každého ročníku proběhne během jednoho měsíce na 25 akcí, kterých se zúčastňuje na 550 dětí.

Ojedinělý projekt má své příznivce i z řad dobrovolníků – výtvarníci Milena Straková a Libor Balák jsou pro projekt velkým přínosem. Připravují pro společné malovaní dětí velkoformátové obrázky v rámci žákovské výstavy a zaručují projektu profesionální výtvarnou podobu. Další spolupráce 

probíhá s rodiči, se ZUŠ v Tišnově, se studenty z JAMU a Pedagogické a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a studenty z brněnské konzervatoře. Projekt má svou odezvu mezi základními školami v Tišnově i okolí, v dalších měsících mohou v knihovně zhlédnout žákovskou výstavu a k vybranému tématu pro ně pokračují besedy o autorech.


Každý ročník se skvěle vydařil, velké poděkování patří především učitelce Aleně Adamcové, díky níž projekt začínal a která ho obohatila řadou zajímavých podnětů. Další poděkování si zaslouží Petra Křížová, která v roce 2009 převzala iniciativu za školu, stejně tak učitelky prvního stupně a družiny Petra Kappelová, Markéta Svobodová, Rita Váchová, Jiří Antoš, Dana Navrátilová, Lenka Šmardová, Marie Špačková, Ivana Prášková, Marcela Fadrná, Eva Krajčovičová a Romana Navrátilová.

Letošní, již osmý ročník, opět věnujeme Václavu Čtvrtkovi, se žáky 1.-2. tříd společně oslavíme 100. výročí jeho narození. Starším dětem z 3.-5. tříd představíme současnou českou spisovatelku v žánru populárně naučných knih pro děti Alenu Ježkovou. Žáci se opět mohou těšit na zajímavý program a věřím, že společných čtenářských zážitků budeme mít víc jak dost.

 

 

 

 

Akce v rámci projektu:

Přehled akcí:  KMS11 plakát.pdf

Plakát: KMS_2011_plakat.pdf 

 • O pověstech a knihách Aleny Ježkové - beseda
 • Znáte dobře knihy Aleny Ježkové? - soutěžní test o knižní odměny 
 • Tajemství starých hradů – výtvarná lekce
 • Setkání se spisovatelkou Alenou Ježkovou
 • Pohádkový Jičín – výtvarná lekce
 • Rok velkého pohádkáře Václava Čtvrtka – beseda k 100. výročí narození autora
 • O železném a zlatém králi Přemyslu Otakaru II. - představení konzervatoře
 • Pozvánka ke společnému čtení

                                                                                         

Knihy mého srdce 2010 - 7. ročník s Martinou Drijverovou

 

Zdařilý 7. ročník projektu na podporu čtenářství realizovaný ve spolupráci se ZŠ Smíškova připomínala výzdoba celého dětského oddělení. Ještě teď z ní dýchá nadšení a radost, vždyť v průběhu celého projektu děti načerpaly řadu pěkných zážitků a není nezajímavé, že proběhlo celkem 25 akcí, do kterých se zapojilo 779 žáků. Podpořil je i tišnovský malíř a výtvarník Libor Balák, ke knihám Martiny Drijverové připravil zajímavou výtvarnou koncepci. Pro žáky 3.-5. tříd předkreslil pohádkový vláček, který pak děti postupně společně vymalovávaly v knihovně.

Výstavu doplňovaly i výtvarné práce, které děti připravovaly ve škole pod vedením svých učitelů. Nechyběly zde ani obrázky Mileny Strakové, která již řadu let v tomto projektu připravuje pro děti výtvarnou lekci. Její velkoformátové kresby zachycují známé postavičky a v naší knihovně vždy vytvoří krásnou pohádkovou kulisu, tentokrát nás inspirovala kniha Pohádky z celého světa. 

Akce v rámci projektu:

plakát: KMS_2010_plakátek.pdf 

 

 • Nad knihami Martiny Drijverové - beseda
 •  „Dar královny skřítků“
 • „Čeští panovníci byli také lidi“ - setkání s autorkou
 • „Pohádkový vláček“- výtvarná lekce 
 • Martina Drijverová a ilustrace Heleny Zmatlíkové - dílnička
 • Znáte dobře knihy Martiny Drijverové? - soutěž 
 • Pozvánka ke společnému čtení 

                                                                                         

Knihy mého srdce 2009 - 6. ročník s Františkem Nepilem a Ondřejem Sekorou

 

Na začátku nového roku, plného přání i předsevzetí,  bych se ještě malým ohlédnutím vrátila do předešlého roku. Celé dětské oddělení Městské knihovny Tišnov v závěru roku  ožilo projektem na podporu dětského čtenářství s názvem „Knihy mého srdce“, které tradičně probíhalo ve 

spolupráci se základní školou Smíškova v měsíci listopadu. V předchozích letech jsme se inspirovali dílem Astrid Lindgrenové, připomněli jsme si kouzla a čáry Josefa Lady, poezii  velkého pohádkáře Václava Čtvrtka a ilustrace Heleny Zmatlíkové. Loňský 6. ročník s bohatým programem jsme věnovali Františku Nepilovi a Ondřeji Sekorovi. V  dětském oddělení  proběhla pro žáky 1. - 5. tříd celá řada akcí - besedy, výtvarné i dramatické lekce, které daly hlavnímu tématu hravou podobu.

Beseda s názvem „Hledání radosti“ dětem přiblížila  život a dílo Františka Nepila v době, kdy si připomínáme 80. výročí jeho narození. Autor ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité, ale často opomíjené - schopnost porozumět jeden druhému, chápat ho, respektovat a tolerovat. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii - tam všude čerpal inspiraci při psaní svých knížek.

Není náhoda, že jsme na besedu pozvali žáky třetích až pátých tříd, po ní na ně čekal ne zrovna lehký úkol, který jsme nazvali „ Podívánky aneb společné malování“. Nechali jsme se inspirovat stejnojmennou knihou Františka Nepila o domově a o naší vlasti, ke které, jak jsme se dozvěděli, měl autor velmi vřelý vztah. S velkým nadšením malovaly děti velkoformátové obrázky, které pro ně opět předkreslila Milena Straková.

Také následný kviz “Znáte dobře knihy F.Nepila?“ zvládly děti skvěle, prověřil jejich znalosti a svědčil o tom, že jsou pozornými čtenáři.

Pro první a druhé třídy se program zaměřil na dílo jedinečného spisovatele a ilustrátora. Beseda ke 110. výročí narození „Vesele s Ondřejem Sekorou“ začínajícím čtenářům představila autora, který celý svůj život rozdával radost a štěstí a jehož dílo bylo pro mnohé čtenáře vstupní branou do čarovného světa knihy. Bezprostřednost a snaha předat dětem jen to nejlepší způsobily, že je se stejným zaujetím čtou nové a nové generace.

 Autor se o své celoživotní tvorbě pro děti vyznal slovy:


„...jsem přesvědčen, že nestačí znát požadavky literatury, ...ale že je třeba také děti hodně, velmi hodně znát, s nimi i pro ně cítit.“

Součástí besedy bylo i představení žáků literárně-dramatického oboru v Tišnově pod vedením Barbory Maxové ze ZUŠ v Tišnově. Při vystoupení s názvem „Oslava“ účinkující zdařile předvedli, co se může stát, když se Ferda Mravenec a jeho kamarádi dozvědí, že má jejich autor Ondřej Sekora výročí a rozhodnou se to oslavit.

Závěr projektu neodmyslitelně patřil společnému čtení, na které jsme pozvali děti, učitele,  rodiče i prarodiče. V pohádkové atmosféře provoněné domácími dobrotami jsme společně četli,  besedovali o knihách, dětech a příjemných zážitcích z uplynulého měsíce.

U nás v knihovně bylo zkrátka opět velmi živo, vždyť v rámci projektu se během měsíce listopadu uskutečnilo 27 akcí, kterých se zúčastnilo na 550 návštěvníků a pro velký zájem druhého stupně ZŠ Smíškova, dalších základních a mateřských škol se budeme k našim autorům vracet ještě několik dalších týdnů.  Není pochyb o tom, že šestý ročník se skvěle vydařil, proto bych chtěla za společné nadšení a aktivní přístup všem poděkovat.

O úspěchu projektu se mohou přesvědčit i ostatní návštěvníci knihovny, pro které bude až do jarních měsíců dětské oddělení vyzdobeno žákovskými pracemi. Výstavu jsme nazvali „Lipová alej“ a uvádí ji  slova Františka Nepila:  „Knížku už jste otevřeli, oči otevřené nechte a pojďte se podívat, jak vypadá svět pod našimi okny.“                                                             

Nezbývá než si přát, aby v novém roce byl dostatek podobně povedených akcí pro naše malé i velké čtenáře.

 

Akce v prámci projektu:

 

plakát: KMS_2009_ Nepil plakát.pdf

plakát vystava: KMS_2009_Vystava.pdf

 • Hledání radosti -  povídání o životě a díle F. Nepila
 • Vesele s Ondřejem Sekorou - beseda k 110. výročí narození
 • Lipová alej - výstava žákovských prací
 • Podívánky - společné malování
 • Pozvánka ke společnému čtení
 • Znáte dobře knihy Františka Nepila?
 • Oslava - představení žáků literárně – dramatického oboru ZUŠ

                                                                                         

Knihy mého srdce 2008 - 5. ročník s Helenou Zmatlíkovou

 

Dětské oddělení Městské knihovny v Tišnově ve spolupráci se ZŠ Smíškova představilo v měsíci listopadu již pátý ročník projektu na podporu čtenářství s názvem „Knihy mého srdce“. Tradičně se zaměřujeme na knihy významných autorů, tentokrát jsme se inspirovali dílem Heleny Zmatlíkové, která by oslavila 85. výročí svého narození. Významná česká autorka více jak padesát let patřila mezi přední ilustrátory, svými obrázky doplnila téměř 300 titulů knih. Její ilustrace si svou něhou, veselostí a krásou získaly jak děti tak dospělé na celém světě a bylo jí uděleno nejedno ocenění za nejkrásnější knížku. O své celoživotní tvorbě autorka řekla: „ Kreslit pro děti je radost a že mohu tuhle krásnou práci dělat, je pro mne velká čest a velice si toho vážím.“ V duchu této myšlenky a s cílem rozehrát dětskou fantazii se rozběhla v dětském oddělení pro žáky 1. – 5. tříd celá řada akcí: besedy, výtvarné i dramatické lekce, setkání s výtvarníky, výstava a společné čtení.

Určitým zpestřením pro žáky bylo setkání se spisovatelem Pavlem Čechem a zábavná show Adolfa Dudka. Děti se seznámily se skutečným ilustrátorem a s postupem jeho prací od inspirace až po vznik celé knihy. Zažily spoustu legrace a domů si odnesly také představu o tom, jak vypadají moderní dětské knížky.

Také beseda „Srdce a křídla Heleny Zmatlíkové“ přiblížila dětem řadu zajímavostí z jejího života i tvorby. Do světa příběhů a pohádek děti zavedli žáci literárně dramatického oboru ZUŠ v Tišnově. Pod vedením učitelky Kateřiny Hromčíkové sehráli scénky z nejmilejších autorčiných knížek. O následnou výtvarnou část se postarala učitelka Milena Straková, předkreslila působivé velkoformátové výkresy a podpořila společné malování štětcem ve středečních tvořivých dílnách.

Závěr projektu neodmyslitelně patřil společnému čtení. Při výročním setkání v čítárně dětského oddělení čekalo na malé čtenáře překvapení – dort v podobě knihy. Ti se pak s o to větší chutí pustili do čtení. Pozvání přijali také rodiče a prarodiče, v atmosféře plné pohody a harmonie jsme společně besedovali o dětských knihách i o příjemných zážitcích z uplynulého měsíce. Odpolední setkání zpestřilo opět vystoupení žáků ZUŠ a vylosovali jsme také výherce ze soutěže, která prověřila znalosti knih.

Zkrátka bylo u nás v dětské knihovně velmi živo, vždyť v rámci projektu se během měsíce uskutečnilo 25 akcí, kterých se zúčastnilo na 500 návštěvníků.

Není pochyb o tom, že pátý ročník se skvěle vydařil, proto bych chtěla za společné nadšení a aktivní přístup všem poděkovat.

O úspěchu celého projektu se mohou přesvědčit i ostatní návštěvníci knihovny, pro které bude až do jarních měsíců dětské oddělení vyzdobeno žákovskými pracemi. Tento ročník i význam ilustrací v dětské knize nám budou připomínat slova Heleny Zmatlíkové:

"Nejlepší je čistý bílý papír . Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět."

V novém roce nezbývá než si přát, aby malí i velcí čtenáři nám zachovali přízeň a abychom společně i nadále hájili získaný titul Kamarádka knihovna.

 

Akce v rámci projektu:

plakát: KMS_2008_plakat.pdf 

plakát výstava:KMS_2008_vystava.pdf