Kreativní laboratoř

Smysl naší knihovny zůstává dlouhodobě stejný. Co se podstatně a překotně proměňuje, jsou konkrétní potřeby našich uživatelů a prostředí, ve kterém působíme. Silně vnímáme posun od pasivní spotřeby informací k aktivnímu podílu na vytváření hodnot a související potřebě získávání znalostí a hledání místa pro kreativitu a inovace. Společenské změny sledujeme a hledáme nové cesty a přístupy vedoucí k tomu, aby knihovna i v této době hrála důležitou roli. Ctíme a vyznáváme právo na svobodný přístup k informacím, rozvoj technologií však společnost proměňuje a má i negativní dopady, které si uvědomujeme a v naší práci reflektujeme. Jednou z klíčových rolí naší knihovny se tak stává aktivní kultivace informačního a digitálního prostředí – vytvářením nových služeb, obsahů i kontextů.  Reagujeme na významná společenská témata a technologické trendy a nabízíme je v souvislostech. V tomto nám velmi pomáhá úzká spolupráce s vedením města a přímá vazba na Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), který je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.  Předložený projekt je v souladu se strategickým plánem města a s vazbou na MAS a MAP priority v území a má jejich podporu.

 

Projekt je „technologicky orientovaný“, ale jeho primárním konceptem je rozvoj základních dovedností (kompetencí) nutných pro život ve společnosti 21. století (Tony Wagner):

 

 • kritické myšlení a schopnost řešit problémy;
 • spolupráce v rámci sítě a její cílevědomé využití k vlastnímu poznává ní;
 • svižnost a adaptabilita;
 • iniciativa a podnikavost;
 • schopnost nalézat a analyzovat informace;
 • zvídavost a představivost.
 

Hodnoty

 

 • Usnadňujeme přístup k novým technologiím a tím přeměnu nápadů v reálné věci.
 • Podporujeme tvorbu jedinečných projektů namísto spotřeby produktů, kterých chrlí továrny tisíce.
 • Podporujeme tzv. hnutí tvůrců (Maker Movement).
 • Rozšiřujeme kulturu otevřeného přístupu k hardwaru, sdílení designů, projektů a informací.
 • Podporujeme setkávání techniků, umělců a podnikatelů, ze kterého mohou vznikat rozmanité projekty a spolupráce.
 

To vše ale děláme ve vazbě na to, že jsme veřejná knihovna s dlouhou historií a odpovědností ke všem uživatelským skupinám.  Pro nové nezapomínáme na staré.

 

Ideálními uživateli prostoru K-lab jsou ambiciózní mladé duše jakéhokoliv věku, které se snaží konstruktivně zasahovat do procesu technosociální transformace.

 

Chceme postupně vybudovat prostor pro umělce i myslitele, inženýry i vědce, děti i podnikatele a pro všechny další, kteří chtějí pochopit, jaké bývaly věci dříve, jaké jsou nyní a jak budou nejspíše vypadat zítra.

 

K tomu, aby vše fungovalo, budeme potřebovat i Vaši pomoc. Pokud Vás projekt zaujal a rádi byste se do něj zapojili, kontaktujte Evu Brdíčko: eva.brdicko(zavináč)kulturatisnov.cz.

 

Jak se můžete zapojit:

 

 • jako dobrovolník – budete mít přístup ke všemu vybavení a podílet se na chodu Kreativní laboratoře,
 • přispějte na provoz/materiál Kreativní laboratoře,
 • jakkoliv jinak – za každou podporu budeme rádi!

 

Chtěli byste se jen přijít podívat? Kontaktujte Evu Brdíčko!

 

Kreativní laboratoř

Online seminář: Základy digitální fotografie - Aleš Ležatka

26.11.2020 09:30
Multimédia v praxi Díl II – Základy digitální fotografie čtvrtek 26. 11. 2020 v 9:30   On-line kurz navazuje na AV dílo. Lektor Aleš Ležatka je jedním z nejlepších českých profesionálních fotografů a provede vás základy digitální fotografie. Fotografie je stavebním kamenem pro práci...

Online seminář: Základy audiovizuální tvorby – Pavel Hanák

19.11.2020 09:30
Multimédia v praxi – umění moderní komunikace První přednáška vás uvede do oblasti Audiovizuální tvorby a vytvoří základ pro následné workshopy v roce 2021. Toto první setkání tvoří pět logických celků: I. Komunikační nástroje, II. Audiovizuální díla, III. Jak vzniká film, IV. Základy...

Online seminář: Podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC micro:bit

15.10.2020 13:00
Pořádáme další ze série seminářů, tentokrát s Barborou Havířovou - Podpora informatického myšlení a bastlení skrze BBC micro:bit. Co se na semináři dozvíte: nástroje pro rozvoj informatického myšlení co je BBC micro:bit a jak se osvědčil zajímavé projekty s...

Online seminář: Vzdělávání na dálku: zdroje, nástroje, didaktika - PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

08.10.2020 13:00
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 13:00 na platformě Google Meet. Na základě přihlášení Vám bude zaslán odkaz na místnost. Je nutné mít zřízený Google účet. Anotace: Cílem semináře je představit různé vzdělávací zdroje, služby a aplikace, které se dají využívat pro vzdělávání na...

Seminář: Základy robotiky II aneb krotíme roboty – Hana Šandová

15.09.2020 13:00
  Navazující workshop. Bloková programovací prostředí, zaměříme se na pokročilejší úlohy s Ozoboty a zaměříme se na robotické stavebnice Lego a MakeBlock. Počet míst je omezen. Je nutné se přihlásit. Přihlašovací formulář najdete na www.mktisnov.cz od 20. 8. 2020 Účast na semináři je zdarma....

Seminář: Základy robotiky aneb co nabízí trh – Hana Šandová

10.09.2020 13:00
  Úvod do robotiky jako prostředku pro rozvoj informatického myšlení. Přehled nejznámějších dostupných platforem a jejich zařazení, ukázky a první krůčky s Beeboty a Ozoboty. Počet míst je omezen. Je nutné se přihlásit. Přihlašovací formulář najdete na www.mktisnov.cz od 20. 8. 2020 Účast na...

Seminář: Kreativní laboratoř v knihovně

04.06.2020 17:00
  4. 6. 2020 v 17:00 v kině Svratka a zároveň stream na Youtube ODKAZ NA ZÁZNAM SEMINÁŘE: https://www.youtube.com/watch?v=0nToFsfkCjg   Cílem semináře je představit myšlenku Kreativní laboratoře – otevřené digitální dílny a učebny v Tišnově....
<< 1 | 2