Artefiletika, arteterapie

08.11.2018 17:30

Přijďte si v měsíci listopadu užít terapeutické tvoření s výtvarným materiálem, se Svatavou Skálovou.

Seznámíte se zde s artefiletikou a arteterapií.

Artefiletika se zaměřuje na vzdělávání a výchovu prostřednictvím výtvarných prvků, převážně formou hry ve skupině. Kladu důraz na zážitek, proces tvorby, self a reflexi. 

Může pomoci například při léčbě somatických onemocnění, překonávání strachů, při životních změnách ( ztráta partnera, ztráta práce, ukončení školy..), při snaze porozumět sobě i druhým, při práci se sny, při hledání motivace, může podpořit při zvládání psychických potíží, v komunikaci s rodinou, přáteli, kolegy..

Arteterapie - ,,terapie uměním ''

-  je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivňování lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Arteterapie bývá vnímána jako součást tzv. kreativních terapií spolu s muzikoterapií a taneční terapií. Je kladen i význam na vlastní, individuální proces tvorby kterou člověk zažívá během tvoření, třeba i s tématem, nebo jen se

 Arteterapie může probíhat formou  individuální nebo skupinová. Je důležité arteterapii bezpečně ukončit, po expresivním vyjádření, společnou reflexí.

 

Svatava Skálová

www.arteusvitavky.cz

pracuje jako všeobecná zdravotní sestra, arteterapeut, lektor. Od roku 2006 pracuje na psychiatrickém odd. Vojenské nemocnice Brno, v Denním stacionáři s psychoterapeutickým zaměřením. Arteterapii vystudovala dvouletým sebezkušenostním výcvikem u  PhDr. Bc. Mariany Štefančíkové Ph.D.,Ph.D I Creatis. Aktuálně také studuje pedagogiku na FF UK v Praze a absolvuje psychoterapeutický výcvik  - PCA. Spolupracuje s Celzusem, zaměřeným na lidi s duševní tématikou a s organizací Arnika, se zaměřením na týrané, zneužité ženy. 

 

Doporučená literatura:

Obrazy z Arteterapie, Základy Arteterapie, Skupinová Arteterapie, Přístupy v Arteterapii, Artefiletika, Autogenní trénik a Autogenní terapie, Biosyntéza, Kdy duše mluví řeči těla, Psychologie obecná, klinická, sociální. Rozhovory s R.C. Rogersem. Hovory Arte...