BESEDA: Mytí rukou je zábava

04.10.2017 09:00

4.10., 16.10. a 23.10.2017 v 9:00 a v 10:00

 

Povídání s pohádkou poskytne dětem informace nejen o správné hygieně rukou, ale i o možnostech přenosu nemocí způsobených nedodržováním základních hygienických návyků. Všechny děti si vyzkouší na vlastních rukou provedení řádné dezinfekce, včetně následné kontroly její úspěšnosti pod UV lampou. Správné hygienické dovednosti, které si osvojí v dětském věku, si přenesou do života. Proto je velice důležité učit děti, jak postupovat při mytí rukou, seznamovat je s následky nedostatečné hygieny a upevňovat v nich správné zdravotní chování. Beseda bude probíhat pod vedením odborných pracovníků SZÚ a je určená dětem z mateřských škol a žákům 1.-2. tříd základních škol.

Akce probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví - dislokované pracoviště Brno.