Březen měsíc čtenářů

01.03.2015 08:00

V rámci „Března – měsíce čtenářů“ jsme se zapojili do celostátní akce „Čtenář roku“

Letošní ročník je zaměřený na nejlepšího čtenáře roku – TÁTU. Tátové čtenáři musí mít v tomto roce nezletilé děti, musí mít průkazku do knihovny, kde si nejen půjčují dokumenty, ale také se aktivně zapojují do činnosti naší knihovny. Tato aktivita probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Tišnovská knihovna se navíc rozhodla aktivně podpořit tatínky a jejich ratolesti a v letošním roce (nejen) pro ně připravila několik akcí. První z nich proběhne již 20. března!

Tatínkové neváhejte a přijďte se do dětské oddělení zaregistrovat jako čtenáři – tátové.