SALONKY: Brněnské technické podzemí – exkurze v kolektoru

28.01.2014 16:00

Městská knihovna Tišnov pořádala v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do Brněnského technického podzemí - exkurze v kolektoru.

Trasa velkého okruhu, jehož délka činí cca 1100 metrů, zavedla účastníky na chvíli také do historického podzemí Brna. Trasa vede pod ulicemi Josefská, Masarykova, Orlí, Radnická, Jánská, Minoritská. Některé chodby se navíc změnily v muzejní prostory a zájemci si mohli prohlédnout například nálezy ze studny na Špilberku, fragmenty studny nebo různé pracovní předměty využívané v podzemních stavbách. Křižovatky chodeb byly osazeny speciálními tabulemi, na nichž bylo možné sledovat, jak se v historii měnil název ulice, pod níž jsou kolektory umístěny.Celková doba exkurze byla 90 minut.