Brno a evropská architektura raného novověku: renesance a baroko - Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

20.11.2018 17:00

 

 

(přednáška II. – 20. 11. 2018)

 

            Po dlouhém období dominance „barbarské“ gotiky převzala počátkem 15. století otěže evropského umění renesance. Triumfální návrat antického ideálu se prvně odehrál v italské Florencii, aby se následně dotkl i ostatních částí křesťanské Evropy. Kdy přišla renesance do Čech a na Moravu a jaké byly její zdejší osudy? Uspěl tento k antice vzhlížející sloh v zemi, která nebyla součástí staré Římské říše? A do jaké míry poznamenala renesance stavební charakter Brna?

            Ani baroko nezapře své antické inspirace. Na rozdíl od renesance se ovšem mnohem intenzivněji přimklo k víře a konkrétně ke katolické církvi. I v této souvislosti byla exprese baroka na českém území neobvykle mocná. Baroko změnilo vzhled mnoha našich měst i venkova, doslova překreslilo stavební dějiny. Týká se toto tvrzení i Brna? Jak hluboce bylo Brno barokem ovlivněno? 

 

Jednotlivé přednášky budou zpoplatněny - počet míst je omezen.
Vstupné 50,- Kč /přednáška
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době, nebo před konáním přednášky.