Brno a evropská architektura středověku: románský sloh a gotika - Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

13.11.2018 17:00

 

(přednáška I. – 13. 11. 2018)

 

Od konce pátého století našeho věku upadal antický svět Řecka a Říma v zapomnění, aby se nakonec na počátku druhého tisíciletí alespoň částečně vrátil v podobě románské architektury. Kde je původ tohoto slohu a jaké jsou jeho nejvýraznější projevy? Jak ovlivnil podobu Evropy a nalezneme doklady jeho přítomnosti i přímo v Brně?

Románskou architekturu vystřídala po necelých dvou stech letech gotika, jediný z velkých evropských slohů, jenž se zrodil mimo Itálii. Kde je tedy jeho kolébka a kam až se rozšířil? Jaká jsou jeho regionální specifika a jaký dopad měl na panorama měst a vesnic v českých zemích? A samozřejmě, jaké jsou tváře brněnské gotiky a kde všude ji nalezeme?

 

Jednotlivé přednášky budou zpoplatněny - počet míst je omezen.
Vstupné 50,- Kč /přednáška
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době nebo před konáním přednášky.