Budování digitálních stop pro osobní i profesní život

12.03.2015 17:00

Městská knihovna Tišnov pořádala besedu s PhDr. Pavlou Kovářovou z Masarykovy univerzity v Brně na téma „Budování digitálních stop pro osobní i profesní život“.

 

Jakýkoliv příspěvek na blogu, aktivita na sociálních sítích či aktivní zapojení se do internetové diskuze, nejen tohle všechno jsou naše digitální stopy. Veškeré tyto informace jsou o nás zpětně dohledatelné. V nepravých rukou mohou být také snadno zneužitelné.

Současný internet obsahuje informace o každém z nás, některé snáz, jiné hůř nalezitelné. K části informací se dostane omezený okruh lidí, mnoho je ale veřejně dostupných a může je využít kdokoli, kdo je dokáže najít. Cílem přednášky je představit různé zdroje informací, pomocí kterých si můžete zjistit údaje dostupné o vás nebo o jiných. Tyto informace jsou zpřístupňovány státem, zaměstnavatelem, ale i samotným člověkem, kterého se týkají, nebo jeho známými. Tyto informace mohou být zneužity, představíme si příklady těchto útoků, jaké informace zneužívají a jak je možné se tomu bránit. Současně si ale ukážeme, jaké zdroje můžete použít, pokud chcete využít internet jako médium prezentující vaše dovednosti, a tím podpořit své profesní uplatnění