DRAMATERAPIE – Mgr. Jan Veselý PhD.

25.09.2018 17:00

 

Přijdťe v září do knihovny ochutnat, co je to dramaterapie. Účastníkům bude představeno jak je prožívání vlastního těla důležité a jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit. Prakticky zažijete práci s metaforou a příběhem,  ukázky technik, které vedou k redukci tenze, rozvoji empatie, kreativity, k tělesné aktivaci klientů a k sebepoznání. Nejsou potřeba žádné vstupní předpoklady, stačí pouze vaše zvědavost zažít a dozvědět se něco nového.

 

Vstupné: 50,-Kč

Počet míst je omezen, vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době.

 

 

Dramaterapii lze obecně definovat jako psychoterapeutický přístup využívající divadelních prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti duševní a tělesné nebo ve vztazích či se záměrem osobního rozvoje.

Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice, prostřednictvím něhož dochází k propojení rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické. Tím se řadí mezi tzv. expresivní terapie.

Dramaterapie se nezaměřuje pouze na řešení konkrétního problému, ale snaží se nepřímo prostřednictvím hry, příběhu, role nebo situace rozšiřovat náhled na situaci vlastní a nalézat řešení problémové oblasti či přispět k odžití traumatu.

Účastníci dramaterapeutických sezení většinou nevstupují do rolí sebe samých a nepřehrávají reálné situace ze svého života, jako je tomu například v psychodramatu. Více se pracuje s tématy, která se objevují spontánně v rámci právě probíhající terapie. Tato témata ve spojení s nejrůznějšími divadelními prvky vytvářejí “projekční plátno” pro aktivní navození žádoucích změn v reálném životě bez nutnosti násilného znovuprožívání traumat či vytváření matoucích terapeutických konstrukcí vysvětlujících příčiny klientových obtíží.

Terapeut nevystupuje v roli experta na klientův život, ale je spíše facilitátorem, tedy jakýmsi průvodcem usnadňujícím plynulost a spontaneitu jednání klienta, hlídajícím hranice a zajišťujícím bezpečnost odehrávajících se procesů, velmi často rovněž prostřednictvím vědomě užitých projektivních rolí.

 

Mgr. JAN VESELÝ, PhD.

www.podaneruce.cz

 

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou.

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava - obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).