HRAVĚ - ZDRAVĚ - Jak se (ne)stát závislákem

25.10.2018 09:00

 

 

HRAVĚ – ZDRAVĚ

Zveme vás na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akce: 

 

Jak se (ne)stát závislákem – žáci 5. tříd ZŠ 

25. 10. 2018 a 1. 11. 2018 v 8:45 a 10:30  

Interaktivní program primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy). Program probíhá formou panelové soutěžní hry. 

 

Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR.