HRAVĚ - ZDRAVĚ - Prevence úrazů

04.10.2018 09:15

 


HRAVĚ – ZDRAVĚ

Zveme vás na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akce: 

 

Prevence úrazů – předškolní děti MŠ 

4. 10. 2018 v 9:15 a 10:15

Interaktivní program s tématikou primární prevence úrazů, silniční bezpečnosti a první pomoci. Společně si budeme povídat o možných nebezpečích a o způsobech, jak se jim vyhnout. Beseda dětem vhodnou formou na stanovištích představí důležitá čísla, obvazovou techniku a bezpečnou cestu do školy

Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR.