HRAVĚ – ZDRAVĚ - program pro MŠ

20.09.2018 10:00

 


září–listopad

Zveme vás na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akci:  

 

Prevence kouření – předškolní děti MŠ

20. 9. 2018 v 10:00 

Maňáskové divadelní představení Cigareta Retka je zaměřené na primární prevenci kouření s cílem oddálit první zkušenost s aktivním kouřením a nabádá děti, aby se nestaly závislé a nekouřily ani pasivně. Na pohádku navazuje doprovodná beseda o tom, jaké zdravotní důsledky kouření způsobuje.   

Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR.