HRAVĚ ZDRAVĚ

09.04.2018 09:00

 


Zveme děti z mateřských škol na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akce.

 

9. 4. 2018 v 9:30 a 10:30 Mytí rukou je zábava – interaktivní program

Povídání s pohádkou poskytne dětem informace o správné hygieně rukou a možnostech přenosu nemocí způsobených nedodržováním základních hygienických návyků

 

11. 4. a 25. 4. 2018 v 9:30 Zdravý zoubek – loutkové divadelní představení

Pohádka a doprovodná beseda vypráví o tom, co způsobuje nezdravá strava a špatná péče o zuby.

 

2. 4. – 15. 5. 2018 Mytí rukou – proč, kdy a jak? – výtvarná soutěž

Součástí výchovného programu je zapojení mateřských škol do výtvarné soutěže s cílem zvýšit zdravotní gramotnost dětí předškolního věku. Úkolem dětí je namalovat obrázek nebo vytvořit výtvarný výrobek k tématu hygiena rukou.  Podepsané práce odevzdejte v Měk Tišnov do 15. 5. 2018.

 

24. 5. 2018 v 9:30 a 10:30 Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Aktivitou SZÚ si připomeneme kampaň Světového dne hygieny rukou 2018.

 

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

září-říjen 2018

Prevence úrazů hravě – interaktivní program a loutkové představení

Loutkové představení dětem názorně ukáže možná nebezpečí úrazů a způsoby, jak se jim vyhnout.

 

Prevence kouření hravě – interaktivní program a maňáskové představení

Program je zaměřen na primární prevenci kouření s cílem oddálit první zkušenost s aktivním kouřením a nabádá děti, aby se nestaly závislé a nekouřily ani pasivně.

 

Akce probíhají v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR.