IMAGINACE A JEJÍ VYUŽITÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

18.01.2018 17:00

Nenechte si ujít hned v lednu zajímavou nabídku prožitkové imaginace pod odborným vedením PhDr. Mariany Štefančíkové, Ph.D., kterou otvíráme cyklus „Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018“. Prakticky každé slovo se v naší mysli spojuje s určitou představou (imaginací) vycházející z vlastní zkušenosti. Imaginace tedy užíváme v každodenním životě. Schopnost člověka pracovat s imaginacemi obsahuje nezměrný potenciál pro nahlížení situace novým způsobem, pro hledání řešení, ale také pro tvořivé procesy, za účelem vlastního sebepoznání a sebe-rozvoje. Seminář nabízí praktické seznámení s několika příklady imaginací a způsoby jejich využití, včetně možností jejich interpretace.

Vstupné 50,- Kč

Počet míst je omezen, rezervace nutná. 

Zájemci se mohou hlásit osobně v Městské knihovně Tišnov nebo telefonicky na tel: 549 121 001-2.

 

PhDr. Bc. Mariana Štefančíková Ph.D., Ph.D.

www.cultio.cz

od r.2007 – lektorská činnost a vedení kurzů v oblasti arteterapie, imaginace, pohádky

od r.1999 – psychologické poradenství a psychodiagnostika živnostenské oprávnění 

od r.2005 – odb. asistent a psycholog na LF UK Hradec Králové

r.1994-2005 – arteterapeut, psychoterapeut a klinický psycholog pro diagnostiku v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov”

od r.1999 – spolupráce s institucí pro volný čas dětí a mládeže DDM Prahy 3 „Ulita“
od r.1998 – spolupráce s obč. sdruž. Green Doors a BAOBAB pro rehabilitaci psychicky nemocných v Praze (arteterapie)

r.1993-97 – arteterapeut, vychovatel a psycholog v Dětském centru Diakonie pro děti s kombinovanými vadami (speciální školské zařízení)

r.1992-93 – pracovní terapeut (posléze ved. rehabil. dílen) v obč. sdruž. DUHA pro integraci osob s mentálním postižením

r.1989-91 – pracovní terapeut v PCP Praha; a na odd. geriatrie v PL Praha 8 – Bohnice

 

 

Autorská literatura Mariany Štefančíkové (Bažantové):

Bažantová, M. (2010) Symbolika pohádek a její projektivní využití v arteterapii psychóz. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého

Bažantová, M. (2010) Expresivní terapie – Arteterapie, in: Vybíral, Z., Roubal, J., eds. (2010) Současná psychoterapie. Praha: Portál, s. 514-518

Štefančíková M. (2012) Specifická úloha artefiletiky jako vnějšího konceptu se záměrem budování prekonceptů a selfkonceptů u mladých lidí po psychotické zkušenosti. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova