Klára Smolíková – setkání se spisovatelkou  

14.03.2019 08:00

 

14.03.2019 08:00

14. března 2019 v 8:00 a 10:00 

 

Spisovatelka v průběhu besedy představí dětem novou knihu Spolkla mě knihovna. Během hravé dílny projde se žáky za pomoci pracovních listů a dalších zábavných aktivit historii psaného slova od hliněných destiček až po tištěnou knihu. Děti čeká podobná cesta časem jako hrdiny knihy. Navštíví knihovnu ve starověké Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii, budou pátrat, jak se dařilo písařům egyptským či středověkým a setkají se se slavnými knihovníky.  

Na besedu zveme žáky 5. tříd.  

 

Klára Smolíková – spisovatelka, scénáristka, lektorka a metodička má mnoho tváří. Působila na pozici vedoucího v Národním muzeu v Praze a Husitském muzeu v Táboře. Několik let pracovala na Pedagogické fakultě UK, kde vedla mediální výchovy a deset let učila na střední knihovnické škole. Pro děti začala psát nejprve do dětských rubrik v novinách. Mnoho let přispívala do časopisů Pastelka, Sluníčko, Mateřídouška a Čtyřlístek, kde publikovala desítky pohádek, jazykových hádanek a komiksů a od roku 2004 píše knížky pro děti. Mezi nejznámější knihy patří Vynálezce Alva, Řemesla, Jak se staví město, Husův dům, Husité.  Je autorkou řady metodických materiálů a připravuje úspěšné čtenářské workshopy. Za svoje knihy získala řadu prestižních ocenění: Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, Zlatá stuha 2015, Cena Noci s Andersenem a další.