KMS Srdce, ve kterém bydlím – beseda

05.11.2014 10:00

„Každý člověk má dvojí domov. Jedním je jeho prostředí, dům, pokoj – druhým místem, ve kterém žije, je jeho srdce. Jsou lidé, kteří se pečlivě starají jen o první domov, ten usilovně a obětavě upravují a vylepšují. Snadno se pak může stát, že kvůli starostlivé péči o první domov přeslechnou hlas druhého domova. Toho, který dává tomu prvnímu smysl. Děti se zabydlují jak v prvním, tak v druhém domově. Ten druhý je pro ně však základní a hlavní a navíc plný dobrodružství.

Jsou dospělí, kteří podobně jako děti cítí, že druhý domov – vlídný, radostný a naplněný nadějí – je největším vítězstvím, jakého může být v životě dosaženo. Ten domov nás vždy ochrání před údery nenávisti, lhostejnosti, bezcitnosti. A právě do tohoto domova nás zve poslední kniha zasloužilého umělce Eduarda Petišky, kterou autor dopsal krátce před svou smrtí. Zve na návštěvu jednoho domova dětství. Zve nás do domova jménem srdce.“ Z knihy Srdce, ve kterém bydlím

 

Beseda o Eduardu Petiškovi byla určená žákům z 1.-5. tříd.

 

Během besedy děti načerpaly řadu informací z jeho života, vždyť také povídání o panu spisovateli čerpalo  ze stejnojmenné knihy, kterou autor napsal ke konci svého života. S dětmi jsme nahlédli do jeho domova v období dětství, který byl podle autora domovem vlídným, radostným a plný nadějí. Jeho životní cestu jsme sledovali i v dospělosti, kdy nastoupil na dráhu profesionálního překladatele a spisovatele.

Žákům jsme také představili všechny autorovy dětské knihy a  seznámili je s jejich obsahem, zamysleli jsme se se nad krásnými ilustracemi. Knihy i po mnoha letech  lákají malé i větší čtenáře.

První a druhé třídy měly besedu zpestřenou vystoupením žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ. Pod vedením učitelky Berit Hönigové žáci připravili autorské vystoupení podle  knihy Anička malířka. Na závěr účinkujíci vyzvali žáky, aby si vyzkoušeli napsat básničku k narozeninám své tetičky, které jsme si přečetli.

 

Akce se zúčastnilo celkem 255 dětí z 10 tříd.