Knihy mého srdce s Josefem Ladou

17.01.2018 09:00

 

Josef Lada se dnes řadí mezi nejosobitější a nejvýraznější evropské kreslíře první poloviny 20. století. Jako malíř samouk se postupně vypracoval mezi nejuznávanější umělce a ve své vlasti stal se nejpopulárnějším malířem v historii. Zanedlouho oslavíme 130 let od jeho narození. Ne náhodou jsme zařadili Josefa Ladu do oblíbeného a originálního projektu na podporu dětského čtenářství Knihy mého srdce. Zmíněný projekt se dlouhodobě zaměřuje na tvorbu významných dětských autorů a je výsledkem spolupráce mezi ZŠ Smíškova a Městskou knihovnou Tišnov. V měsíci listopadu jsme odstartovali již 14. ročník a v dětském oddělení se rozběhla celá řada akcí, do kterých se zapojilo na 600 dětí. Žáci od první až do páté třídy zavítali na besedu, která jim přiblížila osobnost Josefa Lady a zhlédli vystoupení žáků ze ZUŠ v Tišnově. Mohli se těšit na vánoční výstavu a dílničku s uměleckou sklářkou Alicí Dostálovou, která je také seznámila s tradičním řemeslem. Pro návštěvníky knihovny jsme uspořádali půlroční žákovskou výstavu a následně s rodiči, dětmi a učiteli jsme výchovný program ukončili veřejným čtením. Tvorba Josefa Lady nabízí nespočet možností, jak můžeme dětem i v dnešní době připomínat význam čtení a ilustrací. Projekt Knihy mého srdce probíhal v příjemné atmosféře s dobrou odezvou a můžeme říci, že společným úsilím se jako vždy vydařil.