Křest knihy 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově – Jan Kos

19.09.2019 17:00

 

19. 9. 2019 v 17:00

Místní římskokatolická farnost vydala publikaci s názvem “800 let farnosti sv. Václava v Tišnově“. Kniha obsahuje její historii na pozadí dějin církevní správy na Moravě od založení na počátku 13. století až do současnosti, popis a historii všech sakrálních památek vč.  přifařených obcí, přehled duchovních správců i dalších kněží v Tišnově působících od 17. století, informace o spolcích, bratrstvech a chrámovém zpěvu, dále osudy kněží – tišnovských rodáků, přepis farních kronik od r. 1822, vzpomínky pamětníků a další zajímavosti z historických dokumentů, korespondence a pozůstalostí.

Je možno ji zakoupit na farním úřadě nebo po bohoslužbách v kostele, případně při besedě s autorem v Městské knihovně Tišnov.