Miminka v knihovně

02.09.2020 10:00

Od počátku letošního roku se tišnovská knihovna zapojila do projektu Bookstart, který nese v českých podmínkách krásný název „S knížkou do života“.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s novorozenci a dětmi předškolního věku, a to proto, že hlavním posláním projektu je podpora čtenářské pregramotnosti a verbálních schopností u nejmenších. Nedílnou součástí je také upozornění rodičů na význam četby pro vývoj dítěte a jeho budoucí uplatnění.

Naše první setkání bylo uskutečněno – ve snaze zajistit zúčastněným komornější a příjemnější prostředí – ve dvou termínech, a to 25. srpna a 2. září. Rodiče obdrželi speciální dárkové sety, které obsahují leporelo s klasickými říkankami, pro děti, kalendář pro rodiče s praktickými radami a informacemi o tom, jak děťátko roste, co umí, i doporučenou četbu. Součástí balíčku byla i přihláška do knihovny, kterou využili téměř všichni zúčastnění, a také pozvánka na další setkání.

Hostem našeho prvního „Knižního klubíku“ byla Mgr. Martina Šaclová, dětská fyzioterapeutka, která rodiče seznámila se specifiky vývoje dítěte v prvním roce života a zejména prakticky ukázala, jaké hry a činnosti děťátko rozvíjejí a podporují ve zdárném vývoji. Přednáška tak ožila pohybovými hrami spojenými s říkadly i zpíváním.

Setkání to bylo opravdu krásné, radostně „ubrebeňtěné“ a všichni byli naprosto úžasní a spokojení.