O pověstech a knihách Aleny Ježkové – beseda pro žáky 4. tříd

07.11.2013 09:00

7. 11., 8. 11. 2013 9.00

 

Literární tvorba Aleny Ježkové se vyznačuje takřka básnicky čtivým jazykem a byla nejednou ověnčena literárními cenami např. Zlatá stuha, Sukova cena dětských knihoven, cena nakladatelství Albatros, prestižní mezinárodní ocenění Bílá vrána apod. Pověsti, legendy, báje a báchorky mají podle Aleny Ježkové zvláštní kouzlo. Stojí mezi dvěma světy - fantazií a skutečností. Prosvěcují historii poezií, humorem a nadějí, srozumitelnými všem, kdo chtějí naslouchat.