Oddělení pro děti a mládež: HRAVĚ-ZDRAVĚ

01.05.2019 16:00

 

Zveme vás na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akce. Akce probíhají v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR. 

 

Prevence kouření – žáci 1. a 2. tříd ZŠ

6. 5. 2019 v 9:00 a 10:15

Maňáskové divadelní představení Prevence kouření hravě aneb Emil není s Retkou kamarád je zaměřené na primární prevenci kouření s cílem oddálit první zkušenost s aktivním kouřením a nabádá děti, aby se nestaly závislé a nekouřily ani pasivně. Na pohádku navazuje doprovodná beseda o tom, jaké zdravotní důsledky kouření způsobuje.

 

Jak se (ne)stát závislákem – žáci 5. tříd ZŠ

16. 5. 2019 v 8:45 a 10:30

Interaktivní program primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy). Program probíhá formou panelové soutěžní hry.

 

Prevence úrazů hravě – žáci 1. a 2. tříd ZŠ

20. 6. 2019 v 9:00 a 10:15

Interaktivní program s tématikou primární prevence úrazů, silniční bezpečnosti a první pomoci. Společně si budeme povídat o možných nebezpečích a o způsobech, jak se jim vyhnout. Beseda dětem vhodnou formou na stanovištích představí důležitá čísla, obvazovou techniku a bezpečnou cestu do školy. Za příznivého počasí bude akce probíhat v přilehlé zahradě.

 

Připravujeme:

Čisté ručičky a zoubky – interaktivní program pro MŠ

30. 9. 2019 v 9:00 a 10:15

Program je zaměřen na osvojení si základních hygienických dovedností – zejména mytí rukou a čištění zubů u dětí mateřských a základních škol. Správné hygienické návyky, pokud jsou osvojeny již v dětství, výrazně ovlivňují zdraví po celý život a sehrávají důležitou roli v primární prevenci.

 

Zdravá výživa aneb Putování za zdravým jídlem – žáci 4. tříd ZŠ

2. 10. 2019 v 9:00 a 10:15

Cílem programu je zlepšit znalosti dětí mladšího věku o správné výživě a ovlivnit tak jejich postoje a chování ke konzumaci zdraví prospěšných potravin a zábavnou formou hry s prvky soutěže by se děti měly naučit vybírat si zdraví prospěšné potraviny.