ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Výtvarná soutěž

01.03.2017 08:00

 

„Vezmi si pastelku, tužku, štětec…“

1. 3. 2017 – 15. 6. 2017

Městská knihovna Tišnov vyhlašuje od 1. 3. 2017 výtvarnou soutěž pro děti na téma – krása knižní ilustrace.

Pro jednotlivé práce můžete zvolit jakoukoliv techniku i pestrý výběr materiálu. Námětem prací může být oblíbená kniha nebo vlastní ilustrace. Soutěžit mohou jednotlivci, skupiny i třídy ve čtyřech kategoriích. Odměněny budou tři nejlepší práce z každé kategorie.

 

I. kategorie – 1. stupeň ZŠ

II. kategorie – 2. stupeň ZŠ

III. kategorie – MŠ

IV. kategorie – ZUŠ  

 

Soutěž je určená dětem, ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů, vychovatelů. Předem všem děkujeme.

Výtvarné práce odevzdejte v tišnovské knihovně do 15. 6. 2017.

Na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, školu, třídu, telefonický kontakt domů a e-mailovou adresu.

Vítězné práce budou vystaveny v dětském oddělení od června do září 2017.