Pohádková knihovna - společné malování

04.11.2013 09:45

4.11., 6.11., 7.11., 8.11., 15.11., 18.11. 2013 9.45 5.11. 13.30

 

Oblíbená výtvarná činnost je tou nejlepší odezvou na připomínané knihy. Umožňuje dětem, aby se aktivně podílely na výzdobě, díky níž se knihovna proměňuje v pohádkové místo. Výtvarnou koncepci připravil tišnovský výtvarník a ilustrátor Libor Balák. Akce je určena žákům 3.-5. tříd a školním družinám. 

Tišnovský výtvarník Libor Balák navrhl na oslavu 10. výročí projektu Knihy mého srdce dominantní výtvarnou kompozici. Sestava připomínající „pohádkovou knihovnu“ je záměrně umístěná v prostoru střešních oken. Základ podle představy výtvarníka tvoří komínek nejrůznějších dobrodružných knížek. Vše, co v nich děti přečtou, odchází do světa fantazie. Tam najdeme i svoji knihovnu jako součást nedostupného hradu stojícího na vysoké skále. Spousta věžiček, padací most, jeskyně, draci rozvíjí představivost dětí všemi směry.

Pohádkovou knihovnu malovali žáci ze třetích, čtvrtých, pátých tříd a školní družiny. Na předkreslených obrazech pracovalo v několika výtvarných lekcích 172 dětí. Tato společná práce se dětem velmi líbila, štětcem a remakolovými barvami černobílý papír změnily. Těšilo je, že se aktivně podílejí na výzdobě, která bude dlouhodobě k vidění v prostorách dětského oddělení.

Závěrečná práce opět patřila výtvarníkovi Liboru Balákovi a jeho ženě Lucii Balákové. Celý týden vymalované obrázky lepili, stříhali, opravovali a tvarovali. V konečném výsledku získali plastický obraz, který je vidět ze všech stran a pokaždé má jinou podobu.