Přednáška: Čtení s nečtenáři - Barbora Kosinová

16.10.2020 16:00

Popis Akce

Vzdělávání je určeno rodičům dětí předškolního a mladšího školního věku.

Barbora Kosinová - učitelka na prvním stupni základní školy. Dlouhodobě pracuje na motivovanosti dětí mateřských škol i dětí mladšího školního věku ke čtení, a to nejen ve školských zařízeních. Zavádí tzv. zážitkové čtení, kde je čas strávený s knihou napínavým dobrodružstvím, kde nechybí pohyb, písničky, nebo tvoření. Do aktivit inspirovaných tématem knížky zapojíme různé smysly, a tím podpoříme verbální i smyslovou složku a docílíme lepšího porozumění čteného.

Program/Anotace: 
Na konkrétních knihách si formou minilekcí představíme metodu zážitkového čtení. Nahlédneme do knih vhodných pro zážitkové čtení, vzájemně si tituly doporučíme. Ukážeme si, jak posilovat vztah ke knížkám u nejmladších dětí, jak podporovat jazykový a komunikační vývoj a jak si skrze knihu užít společný čas. Představíme si také lekci zaměřenou již na děti, které čtení samy ovládají.

 

Způsoby přihlašování:
- webové stránky maptisnov.cz - je nutná registrace, poté kliknutím na tlačítko "Přihlásit se na akci"
- emailem na adresu gottwaldova@maptisnov.cz 
- osobně v tišnovské knihovně