PŘEDNÁŠKA: Kreslení pravou mozkovu hemisférou

01.10.2015 18:00

Nakreslit ze dne na den portrét? Je to opravdu možné, i když člověk nemá talent? Ano je. Kreslení není složité, jenom nám nikdo přesně neřekl, jak na to. Navíc máme v sobě mnoho přesvědčení o tom, že nejsme dostatečně šikovní, dobří, talentovaní. Tato přesvědčení, kterým plně věříme,  nás potom zastavují v naší tvořivosti a projevu. Kreslení pravou mozkovou hemisférou není jen o "kreslení" jako takovém. Je to úžasný nástroj pro zlepšení sebevědomí, zbourání svých dosavadních bariér a rozpuštění starých modelů v myšlení.

Zveme všechny zájemce do přednáškového sálu Městské knihovny v Tišnově. Výše zmíněnou problematiku přiblíží odborná lektorka Mgr. Martina Šopfová Bajerová.

www.opravdovysvet.cz

 

před kurzem                                    druhý den kurzu