DECH JE ŽIVOT, ŽIVOT JE DECH – Gantulga Ganjuur (Gana)

07.12.2017 17:30

 

Dech je pro nás nepostradatelnou základní životní funkcí. Bez jídla člověk dokáže přežít měsíc, beze spánku týden, ale bez dechu jen několik minut. Náš uspěchaný životní styl způsobuje, že své plíce nedokážeme plně využívat. Dýcháme povrchně a kapacitu plic využíváme zhruba jen z třiceti procent. Špatným dýcháním postupně mezi obyvatelstvem přibývá nemocí jak fyzických, tak psychických. Existují možnosti, jak zlepšit své dýchání a tím příznivě ovlivnit svůj celkový zdravotní stav. Jednou z nich je Vítězný dech.

Během přednášky se dozvíte, jak správně dýchat tak, aby se zklidnila mysl i tělo a vyzkoušíte si krátkou meditaci pod vedením.

 


Gantulga Ganjuur (Gana) se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. I u ní samotné se od dětství začaly objevovat dispozice pro duchovní činnost a léčitelství. Její rodina ji na této cestě vedla a podporovala. Na směřování její duchovní pouti pak měla největší vliv její maminka, která pro ni stále představuje největší učitelku.

Dechové cviky si Gana osvojila díky tetě, která ji začala od 22 let do této techniky postupně zasvěcovat. Postupně se stala žákyní dalších významných duchovních mistrů. Za svými učiteli se Gana každoročně vrací a pod jejich vedením neustále prohlubuje své vědění a dovednosti.

Od roku 1997 žije téměř nepřetržitě v Čechách. Kolem roku 2000 začala paní Gana uplatňovat své schopnosti a vyučovat dýchání v okruhu svých nejbližších přátel a známých. Počet zájemců o učení přibývalo, proto se paní Gana na jaře roku 2006 rozhodla definitivně opustit svět byznysu (do té doby spoluvytvářela obchodní síť MOIRA CZ) a věnovat své síly výhradně pomoci lidem a popularizaci učení „Vítězný dech“.  V současné době má své pravidelné semináře v  mnoha městech a žáci se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky. Kromě vyučování "Vítězného dechu" a přednáškové činnosti, se paní Gana věnuje i  poradenství, a to jak jednotlivcům, tak i párům.

„Nejúčinnější lék pro naše tělo a psychiku máme všichni dávno k dispozici – je to náš dech. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Význam dechu jsme zapomněli, většina z nás dýchá špatně a povrchně. Dýcháme jen tak, abychom neumřeli. Naše těla ale životem příliš neoplývají. Správně dýchat se ale každý může naučit, stačí jen probudit zapomenuté.“ Gantulga Ganjuur


Více zde: https://www.viteznydech.com/lektorka/

Dech je pro nás nepostradatelnou základní životní funkcí. Bez jídla člověk dokáže přežít měsíc, beze spánku týden, ale bez dechu jen několik minut. Náš uspěchaný životní styl způsobuje, že své plíce nedokážeme plně využívat. Dýcháme povrchně a kapacitu plic využíváme zhruba jen z třiceti procent. Špatným dýcháním postupně mezi obyvatelstvem přibývá nemocí jak fyzických, tak psychických. Existují možnosti, jak zlepšit své dýchání a tím příznivě ovlivnit svůj celkový zdravotní stav. Jednou z nich je Vítězný dech.

Během přednášky se dozvíte, jak správně dýchat tak, aby se zklidnila mysl i tělo a vyzkoušíte si krátkou meditaci pod vedením.

 


Gantulga Ganjuur (Gana) se narodila v Mongolsku. Pochází z rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. I u ní samotné se od dětství začaly objevovat dispozice pro duchovní činnost a léčitelství. Její rodina ji na této cestě vedla a podporovala. Na směřování její duchovní pouti pak měla největší vliv její maminka, která pro ni stále představuje největší učitelku.

Dechové cviky si Gana osvojila díky tetě, která ji začala od 22 let do této techniky postupně zasvěcovat. Postupně se stala žákyní dalších významných duchovních mistrů. Za svými učiteli se Gana každoročně vrací a pod jejich vedením neustále prohlubuje své vědění a dovednosti.

Od roku 1997 žije téměř nepřetržitě v Čechách. Kolem roku 2000 začala paní Gana uplatňovat své schopnosti a vyučovat dýchání v okruhu svých nejbližších přátel a známých. Počet zájemců o učení přibývalo, proto se paní Gana na jaře roku 2006 rozhodla definitivně opustit svět byznysu (do té doby spoluvytvářela obchodní síť MOIRA CZ) a věnovat své síly výhradně pomoci lidem a popularizaci učení „Vítězný dech“.  V současné době má své pravidelné semináře v  mnoha městech a žáci se za ní sjíždějí ze všech koutů České republiky. Kromě vyučování "Vítězného dechu" a přednáškové činnosti, se paní Gana věnuje i  poradenství, a to jak jednotlivcům, tak i párům.

„Nejúčinnější lék pro naše tělo a psychiku máme všichni dávno k dispozici – je to náš dech. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Význam dechu jsme zapomněli, většina z nás dýchá špatně a povrchně. Dýcháme jen tak, abychom neumřeli. Naše těla ale životem příliš neoplývají. Správně dýchat se ale každý může naučit, stačí jen probudit zapomenuté.“ Gantulga Ganjuur


Více zde: https://www.viteznydech.com/lektorka/