PŘEDNÁŠKA: VOKOUNOVA VEDUTA DNES – HISTORICKÉ POROVNÁNÍ - Miloš Sysel

18.05.2017 18:00

 

18.05.2017 18:00

Rok 1728 je datem vzniku veduty města Tišnova. Tento jedinečný dokument nám dává velmi cenné svědectví o podobě našeho města před téměř 300 lety. Vedutu namaloval tehdy syndikus města Tišnova Josef Karel Vokoun. Projevil tím nejen talent kreslířský, ale i nadání, jak by se řeklo dnešním jazykem, projektanta či inženýra.

 

Pohled na Tišnov z kopce Kozí brada, který se nachází na druhé straně říční nivy řeky Svratky, než leží samotné město, se postupem doby skryl do korun a větví stromů. Minulé léto jsem najednou pojal bláznivý úmysl, že se to místo pokusím najít. Po dlouhém bloudění v prudkých svazích bývalého „Schellenbergu“ jsem to místo našel. Po domluvě s nynějšími správci lesů firmou Bernardinum s.r.o. se část původního výhledu na Předklášteří a Tišnov podařilo citlivým zásahem do lesní vegetace obnovit. I když cesta na „Vokounovu vyhlídku“, jak tomuto místu nyní říkám, je poněkud krkolomná, nicméně už dnes se můžete pokochat krásným výhledem na Tišnov, ze stejného místa, kde na začátku 18. století městský syndikus Josef Karel Vokoun stál a maloval svou krásnou vedutu.

 

Co lze z veduty všechno vyčíst a co lze z některých význačných objektů dnes nalézt se dozvíte na přednášce v Městské knihovně 18. května 2017 v 18:00 hodin.

 

Vycházka na Vokounovu vyhlídku v sobotu 20. května. Sraz v 9:30 v parku u kostela.

 

Přednáší Miloš Sysel ze spolku Continuum vitae.