PŘEDNÁŠKA: Zapomenutý klášter augustiniánek v Doubravníku – Mgr. Pavel Staněk

05.02.2019 17:00

 

V úvodu si něco povíme o společnosti Archaia Brno z. ú. a jejích aktivitách na Tišnovsku. Hlavním tématem bude klášter v Doubravníku. Ve stručnosti si shrneme, co o něm víme z písemných pramenů a jak se nám jeví na základě archeologických výzkumů z let 2011 až 2016.

Pavel Staněk je absolvent Masarykovy univerzity oboru archeologie. Zaměstnanec společnosti Archaia Brno z. ú., na jejíž výzkumech se podílí od roku 2007. V letech 2012 a 2013 vedl výzkum v Doubravníku.

Vstupné: 50,- Kč