PŘEDNÁŠKY: Toulky Brnem a Evropou – Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

13.11.2018 17:00

 

 

Stavební slohy starého kontinentu a jejich brněnské projevy

13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2018 v 17:00

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek, v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí Městské knihovny Tišnov na procházky po evropské architektuře. Procházky sice povedou i stovky kilometrů daleko, bát se ale netřeba. Jakkoliv může být putování křivolaké, cíl je v každém případě jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu, ve městě Brně, kam si všechny středověké i novověké stavební slohy našly cestu. Akce probíhají ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae.


Jednotlivé přednášky budou zpoplatněny - počet míst je omezen.
Vstupné 50,- Kč /přednáška
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době nebo před konáním přednášky.

 

Brno a evropská architektura středověku: románský sloh a gotika

13. 11. 2018 v 17:00

 

Brno a evropská architektura raného novověku: renesance a baroko

20. 11. 2018 v 17:00

 

Brno a evropská architektura moderního věku: historismus, secese a funkcionalismus  

27. 11. 2018 v 17:00

 
 

O autorovi přednáškového cyklu

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. vystudoval evropská studia a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a západoevropská studia na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2018 získal na výše zmíněné brněnské univerzitě doktorát v programu mezinárodní teritoriální studia. V rámci svého vysokoškolského působení přednášel pět let na téma minulosti a současnosti evropských států. Opakovaně je zván do České televize za účelem komentářů k aktuálnímu společensko-politickému dění v zemích západní Evropy.

Vedle akademické činnosti se už více než jednu dekádu věnuje průvodcovské činnosti. Vedl přes sto zájezdů do zahraničí, zejména do Velké Británie, Španělska, Itálie, Skandinávie, Irska, Švýcarska atd. Navzdory nadšení do cestování je srdcem připoután k rodnému Brnu a jižní Moravě, které s neobyčejným zápalem ukazuje místním i turistům.

V rámci přednáškového cyklu představí Pavel Dvořák architekturu města Brna neotřelým způsobem. Brněnské stavitelství totiž zasadí do celoevropského kontextu. „Mým neskromným záměrem je nabídnout posluchačům novou perspektivu vnímání toho, co stojí kolem nás, kolem čeho běžně chodíme, co bereme jako samozřejmost, snad dokonce jako všednost. Čím víc člověk poznává, ať už díky vlastní cestovatelské zkušenosti nebo díky studiu s knihou v ruce, tím větší má chuť porozumět řeči, kterou k Vám architektura promlouvá.“