Proč bylo zavřené dospělé oddělení knihovny?

07.07.2014 08:00

 V týdnu od 7.7 do 11.7.2014 v oddělení pro dospělé čtenáře probíhaly stavební úpravy a úprava některých regálů. Již delší dobu se knihovna potýká s problémem zatíkání a vlhnutí zdí. Díky tomuto problému trpí nejen budova, ale bohužel i knihy. Bylo tedy nutné tuto situaci řešit.

Byly provedeny stavební úpravy obnažení vlhkého zdiva a namontování větracích mřížek na regály, které stojí po obvodu knihovny na inkriminovaných místech. Tyto práce si vyžádaly nutnou přípravu. Knihovnice musely pozakrývat zbylý fond, aby se do něj nedostal prach z prací. Po ukončení prací bylo nutné celou knihovnu uvést do původního stavu a to včetně fondu, který byl, kvůli úpravě regálů, vystěhován.

 

Postižená místa

postižená místa knihovny                                         Knihy zničené vlhkem