SALONKY: Stránská skála

12.05.2016 09:45

Městská knihovna Tišnov pořádá, v rámci projektu Salonky, exkurzi s odborným výkladem na Stránskou skálu.
Stránská skála, oblíbené výletní místo mnoha Brňanů, je více než třísetmetrovou vyvýšeninou jurského vápence, a jednou z národních přírodních památek, která se řadí k evropsky významným lokalitám. 
Nalézá se při jihovýchodním okraji Brna, blízko městské části Juliánov. Jde o jedinečnou biologickou, archeologickou a paleontologickou lokalitu - více než 50 metrová stěna vápenců je stará zhruba 156 miliónů let. 
Paleontologicky je místo významné nálezem zkamenělin z doby jurské a čtvrtohor: především se tu nacházejí stopy mořských živočichů - vzácný objev znamenal nález zubů žraloka. Nálezy jsou uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea.

V doprovodu odborného lektora společně navštívíme významnou brněnskou geologicko-paleontologickou lokalitu (Stránská skála) s ukázkami zkamenělin z depozitáře MZM.