SALONKY: Vila Löw-Beer

09.06.2016 11:15

Městská knihovna Tišnov pořádala v rámci projektu Salonky exkurzi s odborným výkladem do Vily Löw-Beer v Brně. Společně jsme navštívili významnou architektonickou brněnskou památku - nově zrekonstruovanou vilu židovských obchodníků v Brně.
 
Rodinnou vilu si nechal postavit v roce 1903 továrník Moritz Fuhrmann. V období 2. světové války zabavili vilu Němci pro potřeby gestapa. Později se stala majetkem státu a v letech 1962-2012 zde sídlil domov mládeže. V roce 2013 začala památková obnova vily i její
zahrady, která byla dokončena teprve v loňském roce. Expozice nazvaná „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat“ představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od 2. poloviny 19. století až do počátku 20. století.