SALONKY: Vodní elektrárny Dalešice

20.02.2014 07:45

Městská knihovna Tišnov pořádala v rámci projektu „Salonky“ exkurzi do vodní elektrárny Dalešice.

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je z hlediska instalovaného výkonu druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 a délce 350 m vodního díla Dalešice je nejvyšší svého druhu v ČR.  Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody pro práci přečerpávací vodní elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem a zajišťuje sedimentaci nečistot z horního toku. Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě jiného přítomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Jezero je využíváno i k rekreačním účelům.