SALONKY: Zámek Slavkov

19.05.2015 08:15

Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci projektu „Salonky“ exkurzi na zámek Slavkov.
Rozšířená prohlídka představí návštěvníkům reprezentativní prostory kounicovské rezidence s dobovým mobiliářem, předměty užitého umění, stejně jako bohatou freskovou a štukovou výzdobou; součástí prohlídky je také část obrazové sbírky rodu Kouniců, Sál předků s portréty nejvýznamnějších majitelů zámku, Rubensův sál - s kopiemi Rubensových velkoplošných pláten, Historický sál, ve kterém bylo podepsáno příměří po bitvě u Slavkova, kaple sv. Kříže a další prostory. V severním křídle prohlídková trasa mapuje kulturu bydlení šlechty od renesance po 19. století. Její součástí je např. renesanční gobelín, tzv. Květinový salonek, empírový "napoleonský" salonek, knihovna, zbrojnice s ucelenou sbírkou zbraní a zbroje od 16. do 18. století, Sál módy nebo Divadelní sál a další prostory.
V rámci exkurze je možné navštívit také podzemí slavkovského zámku a výstavy „Mnoho tváří krajky“, „Jablko se ne/kouše“ nebo „Svět kostiček – výstava z exponátů dětské stavebnice Lego“.