Setkání se spisovatelem Martinem Petiškou

20.11.2014 08:00

Velkým očekáváním bylo setkání se synem Eduarda Petišky Martinem Petiškou. Jaký bude dnes již starý pán, který v řadě knižek svého tatínka vystupuje jako Birlibán nebo Martínek ?  Na vzrušující otázku  jsme si všichni mohli odpovědět hned po prvních chviličkách, kdy jsme se s naším hostem setkali. Vlídný a usměvavý pán si ihned získal naši naklonnost, přicházel se vstřícností a otevřeností.  A v takovém duchu probíhaly i dvě besedy se žáky pátých, čtvrtých a částečně třetích tříd. Aby nám Martin Petiška co nejvíce sdělil ze života svého tatínka, probíhala beseda formou dotazů. A děti připravené dotazy měly, vždyť po celý měsíc listopad se s knihami Eduara Petišky pilně seznamovaly jak se škole, tak v knihovně. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jak moc byl tatínek přísný, proč se stal spisovatelem, jak dlouho trvalo, než napsal jednu knížku, nebo jaké mu sám četl pohádky. Pan Martin Petiška nám také sdělil, že tatínek chtěl hlavně psát proto, že se chtěl celý život věnovat kráse. Zmínil se o jeho popularitě v zahraničí a oblibě mezi českými čtenáři. O tom, jaký byl zájem ze strany dětí, svědčí fakt, že ani po více jak jedné hodině otázky neskončily. Snad proto i loučení, i když v dostatečném časovém předstihu, neproběhlo rychle. Děti celkem třikrát velkým potleskem besedu prodloužily a se vzácným hostem se rozloučly až ve chvíli, kdy jim přečetl úryvek z knížky Birlibán. Teprve potom tiše plni dojmů odcházely.

 

Akce se zůčastnilo 118 dětí z 6 tříd