Slavnostní vítání prvňáčků - článek

08.08.2017 11:22

 

Již osmým rokem vítáme všechny děti z prvních tříd mezi čtenáře knihovny. Letošní akce se uskutečnila 12. června v přilehlé zahradě pro základní školy z Tišnova a Předklášteří. S nejmladšími čtenáři jsme se v průběhu celého školního roku setkávali na besedách, aby měli možnost blíže se seznámit s prostředím knihovny. Celkem bylo připraveno pro prvňáčky 21 akcí, kterých se zúčastnilo 570 dětí.

Již v měsíci listopadu se žáci ze ZŠ Smíškova zapojili do společného projektu na podporu čtenářství s názvem Knihy mého srdce. I pro nejmladší byla připravena v knihovně řada aktivit, které jim přiblížily tvorbu Zdeňka Svěráka. Zhlédli muzikál O šípkové Růžence, zúčastnili se jako posluchači společného čtení a připravili obrázky na výstavu v dětském oddělení.

Pro děti ze ZŠ 28. října a Předklášteří byla určena beseda „Abeceda není věda“. Ta probíhala hravou formou a žáci si mohli vyzkoušet znalosti pohádek pomocí soutěžní mapy. Ve druhém pololetí jsme navázali besedou „Dobrý čtenář knihovny“. S dětmi jsme si ujasnili základní pravidla: jak se v knihovně chovat, jak si správně vybrat knížku a také jaké jsou povinnosti čtenáře. Společně jsme si povídali o knihách i o tom, proč máme číst.

Spolupráce se školami vyvrcholila slavnostním vítáním prvňáčků a tradičně probíhala v pohádkové atmosféře s připraveným programem. Děti zhlédly příběh Walta Disneyho Lví král v podání Nedvědického pěveckého sboru Cvrčků pod vedením sbormistryně Petry Glosr Cvrkalové. Jako odměnu získaly památný čtenářský deníček, průkaz do knihovny zdarma a další motivující dárek. Knihovny, které věnují mimořádnou péči nejmladším čtenářům, podporuje SKIP projektem „Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka“. A všichni naši prvňáčci obdrželi knihu spisovatele Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.

Celá akce se vydařila, díky ní má 151 dětí svůj průkaz do knihovny. Všem začínajícím čtenářům přejeme krásné zážitky ze čtení a doufáme, že budou dlouho našimi věrnými a častými návštěvníky.