Úvod do virtuální a rozšířené reality

22.06.2021 13:00

 

Virtuální realita je technologií, která si v posledních letech hledá své místo ve volnočasových a vzdělávacích institucích, včetně knihoven. V prvním bloku semináře si společně projdeme, co tato technologie přináší nového do světa vzdělávání a zábavy a jak ji knihovna může využívat ke komunikaci či síťování na dálku. Následně si prakticky vyzkoušíme, jak s virtuální realitou aktivně pracovat.

 

Kurz je realizován s podporou dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Výuky se ujmou lektorky z Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) z akademického pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.