„Vážený pane Svěráku“ – žákovská výstava

01.11.2016 12:00

listopad 2016 – březen 2017

Výtvarné a literární práce z 1. a 2. stupně ZŠ Smíškova jsou výsledkem předcházejících aktivit, během kterých žáci četli, psali, kreslili, zpívali a hráli divadlo. V dětském oddělení Měk Tišnov můžete zhlédnout očima dětí výstavu a také se seznámit, jaké jsou jejich odezvy na tuto nevšední tvorbu.