VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA „Děti sklo baví“ S ALICÍ DOSTÁLOVOU

16.03.2018 15:00

 

16. 3. 2018 15:00—17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na tvořivé odpoledne s uměleckou sklářkou Alicí Dostálovou. Program je odměnou pro děti, které se zapojily do soutěžního kvízu k Noci s Andersenem

Alice Dostálová připravila pro děti výtvarnou dílničku, během které se dozvědí nejen o sklářských technikách, ale se sklem si také pohrají. Jarní pohodu mohou děti zažít při zdobení velikonočního vajíčka.

Každý účastník platí 45,- Kč  (materiál)

Zároveň mohou milovníci krásného řemesla, v oddělení pro dospělé čtenáře, zhlédnout velikonoční výstavu. Některé věci si budete moci zakoupit. Výstava je přístupná vždy v  půjčovní době knihovny.