Vyhodnocení soutěže: VEZMI SI PASTELKU, TUŽKU, ŠTĚTEC...

01.06.2017 08:00

 

Výherce vybral výtvarník a ilustrátor Libor Balák

 

KATEGORIE: 1. stupeň základních škol

1. místo: Milan Mach

2. místo: Kristýna Havlátová

3. místo: Kryštof Waclawik

ČESTNÉ UZNÁNÍ:

                Adéla Nahodilová

                Hana Bartoňková

                Richard Klouda

 

KATEGORIE: 2. stupeň základních škol

1. místo: Zuzana Landori

2. místo: Veronika Urbánková

3. místo: Štěpánka Musilová

ČESTNÉ UZNÁNÍ

                Adéla Sáblíková

                Sylvie Šilhová

                David Merta

                Sarah Rusnoková

 

KATEGORIE: Základní umělecká škola

1. místo: Lucie Štěpánková

2. místo: Ema Hlavičková a Ester Otiepková

3. místo: Natálie Sojková

                Klára Tichá

ČESTNÉ UZNÁNÍ

                Silvie Mikitová

                Aneta Vrzalová

                Laura Pelčáková