VÝSTAVA: „Mytí rukou – proč, kdy a jak?"

02.10.2017 08:00

 

2.10. – 31.10.2017

Ke zhlédnutí jsou výtvarné a literární práce dětí ze soutěže vyhlášené Státním zdravotním ústavem u příležitosti Světového dne hygieny rukou. Do celostátní kampaně se celkem zapojilo 335 mateřských a základních škol a dalších zařízení pro děti. Bylo zasláno 3 128 nejrůznějších výtvarných a keramických prací a fotografií, vztahujících se k problematice hygieny rukou nebo přímo k nácviku správné techniky mytí. Sešlo se také 222 literárních prací a jsou mezi nimi básničky, příběhy, pohádky, komiksy i leporela.

Hlavním cílem výstavy a dalších aktivit je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí předškolního a školního věku. V rámci výstavy bude probíhat doprovodný program pro mateřské a základní školy.

Akce probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví - dislokované pracoviště Brno.