Výstava „Mytí rukou – proč, kdy a jak?“

01.11.2017 08:00

 

V měsíci říjnu a listopadu byla v Městské knihovně Tišnov v dětském oddělení připravená ke zhlédnutí výstava výtvarných a literárních prací dětí ze soutěže „Mytí rukou – proč, kdy a jak?“, vyhlášené Státním zdravotním ústavem u příležitosti Světového dne hygieny rukou. V rámci výstavy proběhly ve dnech 4., 16., 23. října besedy s názvem „Mytí rukou je zábava." O doprovodný program byl ze strany tišnovských škol velký zájem, aktivně se do něj zapojilo 150 děti z prvních tříd ZŠ 28. října a mateřské školy U Humpolky. V průběhu výstavy do knihovny postupně zavítalo dalších 9 tříd z MŠ Horova, MŠ Sluníčko a MC Studánka v celkovém počtu 272 dětí. Se zájmem si prohlédly spoustu názorných obrázků, které bezesporu přispěly ke zvýšení zdravotní gramotnosti. I dobré odezvy naznačují, že hlavní cíl se podařilo splnit. Za nabídku programů z Centra podpory veřejného zdraví - dislokovaného pracoviště Brno patří poděkování paní Zdeně Borecké a Petře Nekvapilové, které odborně dohlížely na průběh celé akce. Těšíme se na další spolupráci a nové programy, které jsou svým obsahem pro děti velmi potřebné.