Za minulostí země

10.10.2014 08:00

Toto téma je poutavé a v mnohém nové jak pro děti, tak pro učitele a ostatní veřejnost. Vtipnou formou rozebírá postupy a historii vytváření obrazových a literárních rekonstrukcí pravěkých zvířat, jejich způsobu života i prostředí, v němž žila. Budeme si povídat o geologické minulosti Země, o výpravách za zkamenělinami v hlubokých uhelných dolech, skalních stěnách a písečných přesypech. Tím nahlédneme do světa dávných živočichů pravěkých moří, souše i vzruchu. Autor čerpá z osobních zkušeností ze své práce na oddělení paleontologie Moravského zemského muzea. Beseda bude doplněna aktuálními obrazovými materiály, jejichž tvůrcem je přímo Libor Balák. Beseda bývá doplněna samostatnou činností dětí a autorským čtením. Ukázky práce Libora Baláka na toto téma naleznete zde: https://www.svetpraveku.wz.cz. Posluchači se naučí vnímat rozdíly mezi vědeckým poznatkem a mediálním sdělením. Porozumí významu systematického a hloubkového studia problému. Pochopí složitost vědecky podložené obrazové či literární rekonstrukce.