Závěrečné společné čtení

26.11.2014 13:30

V letošním roce jseme si připomínali 90. výročí oblíbeného vypravěče Eduarda Petišky. Jeho knihy nikdy neztratily na aktuálnosti, a právě proto jsme autora zařadili do 11. ročníku projektu Knihy mého srdce. Na úvod zaznělo opět krátké zhodnocení letošního projektu, ve kterém se přítomní seznámili s aktivitami v průběhu měsíce listopadu. Jednalo se o besedy v knihovně, společné malování, divadelní vystoupení, soutěžní testy i setkání se spisovatelem panem Martinem Petiškou. Na závěrečné společné čtení  v knihovně se všichni dlouho těšili. Jednotlivé třídy měly připravené ukázky, které četli nejlepší čtenáři. Ostatní žáci se zatajeným dechem poslouchali a zdálo se, že obdivují ty, kteří se nebáli vystoupit. Některé třídy děj zdramatizovaly nebo v malém rozsahu předváděly. Když za námi přišla postavička Birlibána a Janečka, děti rychle složily přenosné kulisy, které samy malovaly a pro postavičku Aničky a Míši  přistavily stůl a židle. Mezi účinkujícími byli čtenáři, kteří ještě v loňském roce si  na hlasité čtení netroufali, ale motivace vystoupit na společném čtení před spolužáky i rodiči  byla tak silná a lákavá, že v letošním roce již skvěle předčítali. Starší žáci připomněli knihy Staré řecké báje a pověsti a  Příběhy na které svítlo slunce.  Vylosovali jsme také tři žáky,  kteří správně vyplnili test určený třetím, čtvrtým a pátým třídám. Výherci si domů odnášeli knihy Eduarda Petišky. A žáci s nejlepšími výsledky byli pochválení. Atmosféru 11. ročníku nám bude opět připomínat výzdoba knihovny. Vedle pohádkového domečku pro Eduarda Petišku představuje ještě žákovské práce, které vznikaly ve škole. Našim přáním zůstává, aby i ostatní návštěvníci s námi oslavili „Rok Eduarda Petišky“ četbou jeho knížek. A také nás potěšilo, když mezi návštěvníky zaznělo:

 

Akci navštívily děti ze ZŠ Smíškova z  1.-5.tříd a školní družiny. Přišli se podívat i  rodiče a prarodiče.

Akce se zúčastnilo 90 návštěvníků.