Aktuality

TÝDEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2018 - vyhodnocení

10.05.2018 12:44
  AUTOR TITUL STAV Anderews, Virginie Dítě soumraku 3. MÁME Anderews, Virginie Noční hlasy 4. MÁME Brown,...

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Vezmi si pastelku, tužku, štětec.... 2018

27.06.2018 07:24
Kategorie: kolektivní práce 1.místo: Domov PETRA Mačkov – ilustrace domova 2.místo: ZUŠ Březnice – ilustrovaná kniha 3.místo: Inspiro – středisko volného času Tišnov – komiks Čestné uznání: ZŠ Doubravník žáci 2. a 3. třídy – Knížka Ferdy Mravence   Kategorie: 1.stupeň základních škol 1.místo:...

VÝSTAVA: Kniha - nekonečná inspirace

27.06.2018 08:00
V letním období budou ke zhlédnutí žákovské práce z výtvarné soutěže „Vezmi si pastelku, tužku, štětec…“ Svoje práce prezentují: Domov Petra Mačkov, Inspiro – středisko volného času Tišnov, MŠ Dolní Loučky, MŠ Horova Tišnov, MŠ Zelený ráj Mikulov, ZŠ Dolní Loučky, ZŠ Doubravník, ZŠ Olší, ZUŠ...

VÝSTAVA: STARÉ TISKY z 15. – 18. století

03.09.2018 08:00
září–říjen V měsících září a říjen proběhne v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře výstava starých tisků, z nichž některé jsou poměrně vzácné, např.  Bible Kralická z roku 1601 nebo Bible Benátská z roku 1506. Součástí výstavy bude také...

LOVCI PEREL 2018/2019

03.09.2018 12:00
Městská knihovna Tišnov pořádá čtvrtý ročník celoroční soutěže „Lovci perel“. Přihlašovat se můžete od 3. 9. 2018. Lovit perličky budeme do konce školního roku, tj. do 28. 6. 2019. Knížky perlorodky budou označeny následovně: „PERLORODKA 2018“.   Těšíme se na Vás a přejeme mnoho...

PŘEDNÁŠKA: ŠANCE PRO OČI – zlepšení Vašeho zraku

13.09.2018 18:00
Mgr. Martina Bajerová Šopfová přednáška a zkrácená ukázková lekce zdarma   UVOLNĚNÍ A RELAXACE SVALŮ – pouze tehdy, pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I takto na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví...

HRAVĚ – ZDRAVĚ - program pro MŠ

20.09.2018 10:00
září–listopad Zveme vás na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akci:     Prevence kouření – předškolní děti MŠ 20. 9. 2018...

ROK S PROŽITKEM 2018: DRAMATERAPIE – Mgr. Jan Veselý PhD.

25.09.2018 17:00
  Přijdťe v září do knihovny ochutnat, co je to dramaterapie. Účastníkům bude představeno jak je prožívání vlastního těla důležité a jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit. Prakticky zažijete práci s metaforou a příběhem,  ukázky technik, které vedou k redukci tenze, rozvoji empatie,...